• P 8-12 13-18, O.T.C 8-12 13-17, Pie 8-12 13-16

Projekti arhīvs

Klientu
apkalpošana

Ūdens apgāde
un kanalizācija

SILTUMAPGĀDE

Decentralizētā kanalizācija

Īpašumu apsaimniekošana

 

S A B I E D R Ī B A A R I E R O B E Ž O T U A T B I L D Ī B U
SALDUS KOMUNĀLSERVISS

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela Nr.6, Saldus, Saldus novads
Tālrunis: 63807106; fakss: 63825383
E pasts:
AS SEB Banka, UNLALV2X
LV42UNLA0015000508401

10.07.2019.

 

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības II kārta”
Nr. 3DP/3.5.1.1.0/14/IPIA/VARAM/003

 

2014. gada 21. augustā noslēgts civiltiesiskais līgums
Nr.3DP/5.1.1.0/14/IPIA/VARAM/003 starp LR Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju un SIA „ Saldus komunālserviss” par projekta
„Saldus ūdenssaimniecības attīstības II kārta” īstenošanu.

Finasējuma saņēmējs SIA „Saldus komunālserviss”.

Īstenots ūdenssaimniecības projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības II kārta”.

 

Projekta rezultāti atbilst plānotajiem
Projekta ietvaros ir veiktas sekojošas aktivitātes:

 • Ūdensapgādes tīklu paplašināšana – 28575 m;
 • Saimnieciskās kanalizācijas tīklu paplašināšana – 3284 m;
 • Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve – 1 gab.

Ir iespēja pieslēgties centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Saldū šādās ielās: Slimnīcas, Ziemeļu, Kuldīgas, Atzaru, Pumpura, J.Jaunsudrabiņa ielās un kanalizācijas tīklu izbūve Putnu un Zvejnieku ielās.

Kā arī veikta vienas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve.

Sīkākai informācijai:
Klientu apkalpošanas daļa
T: 27088306, 63807453
e-pasts:

 

Projektu „Saldus ūdenssaimniecības attīstības II kārta”
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

12.03.2018.

 

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības II kārta”
Nr. 3DP/3.5.1.1.0/14/IPIA/VARAM/003

 

2014. gada 21. augustā noslēgts civiltiesiskais līgums
Nr.3DP/5.1.1.0/14/IPIA/VARAM/003 starp LR Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju un SIA „ Saldus komunālserviss” par projekta
„Saldus ūdenssaimniecības attīstības II kārta” īstenošanu.

Finasējuma saņēmējs SIA „Saldus komunālserviss”.

Īstenots ūdenssaimniecības projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības II kārta”.

Projekta kopējās izmaksas EUR 1 657 189.74, KF atbalsta summa 89.099555% no attiecināmajām izmaksām. SIA „Saldus komunālserviss” līdzfinasējums 10.900445% no attiecināmajām izmaksām.

 

Projekta rezultāti atbilst plānotajiem
Projekta ietvaros ir veiktas sekojošas aktivitātes:

 • Ūdensapgādes tīklu paplašināšana – 28575 m;
 • Saimnieciskās kanalizācijas tīklu paplašināšana – 3284 m;
 • Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve – 1 gab.

Ir pabeigta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Saldū šādās ielās:
Slimnīcas, Ziemeļu, Kuldīgas, Atzaru, Pumpura, J.Jaunsudrabiņa ielās un kanalizācijas tīklu izbūve Putnu un Zvejnieku ielās. Kā arī veikta vienas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve.

Galvenie būvuzņēmēji: SIA „MONUM” un SIA „Energoavots”

Sīkākai informācijai:
Jānis Blūms
Ražošanas direktors, projekta vadītājs
e-pasts:

 

Projektu „Saldus ūdenssaimniecības attīstības II kārta”
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

Preses relīze Nr.3

26.11.2015.

 

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības II kārta”
Nr. 3DP/3.5.1.1.0/14/IPIA/VARAM/003

 

2014. gada 21. augustā noslēgts civiltiesiskais līgums
Nr.3DP/5.1.1.0/14/IPIA/VARAM/003 starp LR Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju un SIA „ Saldus komunālserviss” par projekta
„Saldus ūdenssaimniecības attīstības II kārta” īstenošanu.

Finasējuma saņēmējs SIA „Saldus komunālserviss”.

Īstenots ūdenssaimniecības projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības II kārta”.

Projekta kopējās izmaksas EUR 1 657 189.74, KF atbalsta summa 89.099555% no attiecināmajām izmaksām. SIA „Saldus komunālserviss” līdzfinasējums 10.900445% no attiecināmajām izmaksām.

 

Projekta rezultāti atbilst plānotajiem
Projekta ietvaros ir veiktas sekojošas aktivitātes:

 • Ūdensapgādes tīklu paplašināšana – 28575 m;
 • Saimnieciskās kanalizācijas tīklu paplašināšana – 3284 m;
 • Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve – 1 gab.

Ir pabeigta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Saldū šādās ielās:
Slimnīcas, Ziemeļu, Kuldīgas, Atzaru, Pumpura, J.Jaunsudrabiņa ielās un kanalizācijas tīklu izbūve Putnu un Zvejnieku ielās. Kā arī veikta vienas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve.

Galvenie būvuzņēmēji: SIA „MONUM” un SIA „Energoavots”

Sīkākai informācijai:
Jānis Blūms
Ražošanas direktors, projekta vadītājs
e-pasts:

 

Projektu „Saldus ūdenssaimniecības attīstības II kārta”
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

 

Preses relīze Nr.2

12.10.2015.

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības II kārta”
Nr. 3DP/3.5.1.1.0/14/IPIA/VARAM/003

 

2014. gada 21. augustā noslēgts civiltiesiskais līgums
Nr.3DP/5.1.1.0/14/IPIA/VARAM/003 starp LR Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju un SIA „ Saldus komunālserviss” par projekta
„Saldus ūdenssaimniecības attīstības II kārta” īstenošanu.

 

Notiek ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve J.Jaunsudrabiņa, Pumpura ielās un kanalizācijas tīklu izbūve Zvejnieku ielā.

Galvenais būvuzņēmējs: SIA „Energoavots”
Būvuzraugs: SIA „BaltLine Globe”
Autoruzraugs: SIA „Inženierprojekti videi”

Sīkākai informācijai:
Jānis Blūms
Ražošanas direktors, projekta vadītājs
e-pasts:

Projektu „Saldus ūdenssaimniecības attīstības II kārta”
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Informācijas izvietošanas datums: 12.10.2015.

 

Preses relīze Nr.1

20.08.2015.

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības II kārta”
Nr. 3DP/3.5.1.1.0/14/IPIA/VARAM/003

 

2014. gada 21. augustā noslēgts civiltiesiskais līgums Nr.3DP/5.1.1.0/14/IPIA/VARAM/003 starp LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA „ Saldus komunālserviss” par projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstības II kārta” īstenošanu.
Finasējuma saņēmējs SIA „Saldus komunālserviss”. Projekta īstenošanas termiņš 2015. gada 1.decembris.

Projekta kopējās izmaksas EUR 1 657 189.74 KF atbalsta summa 89.099555% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot EUR 1 657 189.74
Finasējuma saņēmēja līdzfinasējums 10.900445% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot EUR 142 002.43

Projektā paredzēta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Saldū. Līguma ietvaros tiks rekonstruēti ap 1 842 m ūdensapgādes tīkli, veikta ūdensapgādes tīklu paplašināšana 1 033 m, saimnieciskās kanalizācijas tīkla paplašināšana 3 284 m garumā, kā arī vienas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve.

Uz 2015.gada augustu ir pabeigta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Slimnīcas, Ziemeļu, Kuldīgas, Atzaru ielās un kanalizācijas tīklu izbūve Putnu ielā.

Galvenais būvuzņēmējs: SIA „MONUM”
Būvuzraugs: SIA „Ūdens inženiertehnoloģijas”
Autoruzraugs: SIA „Firma L4”

Sīkākai informācijai:
Jānis Blūms
Ražošanas direktors, projekta vadītājs
e-pasts:

Projektu „Saldus ūdenssaimniecības attīstības II kārta”
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

18.08.2015.

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības II kārta”
Nr. 3DP/3.5.1.1.0/14/IPIA/VARAM/003

2014. gada 21. augustā noslēgts civiltiesiskais līgums
Nr.3DP/5.1.1.0/14/IPIA/VARAM/003 starp LR Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju un SIA „ Saldus komunālserviss” par projekta
„Saldus ūdenssaimniecības attīstības II kārta” īstenošanu.

 

Uz 2015.gada augustu ir pabeigta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Slimnīcas,
Ziemeļu, Kuldīgas, Atzaru ielās un kanalizācijas tīklu izbūve Putnu ielā.

Galvenais būvuzņēmējs: SIA „MONUM”
Būvuzraugs: SIA „Ūdens inženiertehnoloģijas”
Autoruzraugs: SIA „Firma L4”

Sīkākai informācijai:
Jānis Blūms
Ražošanas direktors, projekta vadītājs
e-pasts:

 

Projektu „Saldus ūdenssaimniecības attīstības II kārta”
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Informācijas izvietošanas datums: 18.08.2015.

 

Projektā paredzēto iekārtu uzstādīšana ir pabeigta.


Projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai” (Nr. LLV-393) ietvaros ar attālinātās datu nolasīšanas iekārtām ir aprīkoti 160 esoši ūdens skaitītāji un 25 mezgli ar spiediena devējiem. Papildus ir piegādāti plūsmas mērītāji un veikta pieslēgšana attālinātās datu nolasīšanas sistēmai. Ar plūsmas mērītājiem būs iespējams kontrolēt ūdens plūsmu pilsētas ūdensapgādes tīklā.

Attālinātās skaitītāju datu nolasīšanas un spiediena kontroles sistēma ir izvietota vienmērīgi pa visu pilsētu. Tas ļauj kontrolēt spiedienu visā pilsētas ūdensvada tīklā un ātri pamanīt novirzes no normas. Pēc projekta realizācijas SIA „Saldus komunālserviss” ir ieguvis iekārtas ar kuru palīdzību iespējams operatīvi saņemt informāciju par klientu ūdens patēriņiem, spiedieniem visā ūdensapgādes sistēmā un iespējams kontrolēt plūsmas ūdensapgādes tīklos.

Uzstādītajām iekārtām perspektīvā ir lielas iespējas paplašināt savas funkcijas. Tās varēs izmantot dzīvokļu ūdensskaitītāju, siltumskaitītāju datu pārraidei. Nepieciešamības gadījumā uz esošo iekārtu bāzes varēs paplašināt ūdens spiediena kontroles tīklu. Iespēja kontrolēt spiedienu un plūsmas pilsētas ūdensvada tīklos ļaus ātrāk konstatēt un novērst avārijas .Tas samazinās ūdens zudumus pilsētas ūdensvada tīklos.

Kontaktpersona:
Jānis Blūms
Ražošanas direktors, projekta vadītājs
e-pasts:

 

Informācijas izvietošanas datums: 10.03.2015

19.05.2015.

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības II kārta”
Nr. 3DP/3.5.1.1.0/14/IPIA/VARAM/003

2014. gada 21. augustā noslēgts civiltiesiskais līgums
Nr.3DP/5.1.1.0/14/IPIA/VARAM/003 starp LR Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju un SIA „ Saldus komunālserviss” par projekta
„Saldus ūdenssaimniecības attīstības II kārta” īstenošanu.

 

Turpinās būvdarbi Ziemeļu, Kuldīgas, Slimnīcas un Atzaru ielās.

Atzaru ielā notiek ceļa seguma atjaunošanas darbi.

Uzsākta ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Putnu ielā.

Būvdarbi notiek atbilstoši plānotajam laika grafikam.

Uz maija mēnesi apgūts finansējums 50% apmērā, inženiertīklu izbūve 70% apmērā.

Galvenais būvuzņēmējs: SIA „MONUM”
Būvuzraugs: SIA „Ūdens inženiertehnoloģijas”
Autoruzraugs: SIA „Firma L4”

Sīkākai informācijai:
Jānis Blūms
Ražošanas direktors, projekta vadītājs
e-pasts:

 

Projektu „Saldus ūdenssaimniecības attīstības II kārta”
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Informācijas izvietošanas datums: 19.05.2015.

20.02.2015.

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības II kārta”
Nr. 3DP/3.5.1.1.0/14/IPIA/VARAM/003

2014. gada 21. augustā noslēgts civiltiesiskais līgums
Nr.3DP/5.1.1.0/14/IPIA/VARAM/003 starp LR Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju un SIA „ Saldus komunālserviss” par projekta
„Saldus ūdenssaimniecības attīstības II kārta” īstenošanu.

 

Turpinās būvdarbi Ziemeļu ielā - tiek veikta ūdens, kanalizācijas cauruļvadu un pievadu izbūve. Slimnīcas ielā kanalizācijas cauruļvadu un ūdensvada izbūve. Atzaru ielā ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu izbūve.

Uzsākta ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Kuldīgas ielā. Būvdarbi notiek atbilstoši plānotajam laika grafikam.

Galvenais būvuzņēmējs: SIA „Siltums Jums”
Būvuzraugs: SIA „Ūdens inženiertehnoloģijas”
Autoruzraugs: SIA „Firma L4”

 

Sīkākai informācijai:
Jānis Blūms
Ražošanas direktors, projekta vadītājs
e-pasts:

 

Projektu „Saldus ūdenssaimniecības attīstības II kārta”
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Informācijas izvietošanas datums: 20.02.2015.

 

Projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai”
(Nr. LLV-393) ietvaros plānots ar attālinātās datu nolasīšanas iekārtām aprīkot 160 esošos ūdens skaitītājus un 25 mezglus ar spiediena devējiem. Papildus tiek plānota divu plūsmas mērītāju piegāde un pieslēgšana attālinātās datu nolasīšanas sistēmai. Ar plūsmas mērītājiem būs iespējams kontrolēt ūdens plūsmu ūdensapgādes tīklā.

Attālinātās skaitītāju datu nolasīšanas un spiediena kontroles sistēma tiks izvietota vienmērīgi pa visu pilsētu. Tas ļaus kontrolēt spiedienu visā pilsētas ūdensvada tīklā un ātri pamanīt novirzes no normas. Pēc projekta realizācijas SIA „Saldus komunālserviss” būs ieguvis iekārtas ar kuru palīdzību būs iespējams operatīvi saņemt informāciju par klientu ūdens patēriņiem, spiedieniem visā ūdensapgādes sistēmā un būs iespējams kontrolēt plūsmas ūdensapgādes tīklos. Tiks atslogoti cilvēkresursi ikmēneša skaitītāju nolasīšanai.

Uzstādītajām iekārtām perspektīvā ir lielas iespējas paplašināt savas funkcijas. Tās varēs izmantot dzīvokļu ūdensskaitītāju, siltumskaitītāju datu pārraidei. Nepieciešamības gadījumā uz esošo iekārtu bāzes varēs paplašināt ūdens spiediena kontroles tīklu. Iespēja kontrolēt spiedienu un plūsmas pilsētas ūdensvada tīklos ļaus ātrāk konstatēt un novērst avārijas .Tas samazinās ūdens zudumus pilsētas ūdensvada tīklos.

Kontaktpersona:
Jānis Blūms
Ražošanas direktors, projekta vadītājs
e-pasts:

 

Informācijas izvietošanas datums: 25.11.2014

28.11.2014.

Projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū”

Nr. 3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/035.

2008. gada 12. decembrī noslēgts civiltiesiskais līgums Nr.3DP/5.1.1.0./08/IPIA/
VIDM/035 starp LR Vides ministriju
un SIA „ Saldus komunālserviss” par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Saldū” īstenošanu.

Īstenots Saldus novada lielākais ūdenssaimniecības projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū”.

Projekta ietvaros ir veiktas sekojošas aktivitātes: aizbīdņu un hidrantu nomaiņa (aizbīdņi un hidranti– 83 gab.)

 • Notekūdeņu sistēmas atjaunošana ( skatakas – 52 gab. );
 • Attīrīšanas iekārtu paplašināšana (plūsmas mērītāja uzstādīšana un kameras izbūve):
 • Notekūdeņu sūkņu stacijas rekonstrukcija Celtnieku ielā
 • Ūdensapgādes sistēmas paplašināšana - 19 604 m;
 • Ūdens skaitītāji patērētājiem – 800 gab.;
 • Saimnieciskās kanalizācijas sistēmas paplašināšana – 22 136 m;
 • Jaunas notekūdeņu sūkņu stacijas 6 gab.

 

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA SALDŪ”.
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Informācijas izvietošanas datums: 28.11.2014

21.11.2014.

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības II kārta”
Nr. 3DP/3.5.1.1.0/14/IPIA/VARAM/003

2014. gada 21. augustā noslēgts civiltiesiskais līgums
Nr.3DP/5.1.1.0/14/IPIA/VARAM/003 starp LR Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju un SIA „ Saldus komunālserviss” par projekta
„Saldus ūdenssaimniecības attīstības II kārta” īstenošanu.

 

Ir uzsākti ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Ziemeļu un Slimnīcas ielās.

Plānots ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi veikt Atzaru un Kuldīgas ielās.

Galvenais būvuzņēmējs: SIA „Siltums Jums”
Būvuzraugs: SIA „Ūdens inženiertehnoloģijas”
Autoruzraugs: SIA „Firma L4”

Sīkākai informācijai:
Jānis Blūms
Ražošanas direktors, projekta vadītājs
e-pasts:

Projektu „Saldus ūdenssaimniecības attīstības II kārta”
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Informācijas izvietošanas datums: 21.11.2014.

12.10.2014.

Projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū”

Nr. 3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/035.

2008. gada 12. decembrī noslēgts civiltiesiskais līgums Nr.3DP/5.1.1.0./08/IPIA/
VIDM/035 starp LR Vides ministriju
un SIA „ Saldus komunālserviss” par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Saldū” īstenošanu.

Pabeigti būvdarbi projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū”, pašreiz notiek izpilddokomentācijas kārtošana, lai nodotu objektu ekspluatācijā.

Projekta rezultāti ir atbilstoši projekta iesniegumam un tehniskajam projektam.

Izbūvēts ūdensvads 19 016 m
Izbūvēts saimnieciskās kanalizācijas vads 22 125 m
KSS izbūve 6 gab.
KSS rekonstrukcija 1 gab.

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA SALDŪ”.
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Informācijas izvietošanas datums: 12.10.2014

25.08.2014.

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības II kārta”
Nr. 3DP/3.5.1.1.0/14/IPIA/VARAM/003

2014. gada 21. augustā noslēgts civiltiesiskais līgums
Nr.3DP/5.1.1.0/14/IPIA/VARAM/003 starp LR Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju un SIA „ Saldus komunālserviss” par projekta
„Saldus ūdenssaimniecības attīstības II kārta” īstenošanu.

Projekta īstenošanas termiņš 2015. gada 1.septembris.

Projekta kopējās izmaksas EUR 1 657 189.74
KF atbalsta summa 89.099555% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot
EUR 1 160 719.00
Finasējuma saņēmēja līdzfinasējums 10.900445% no attiecināmajām
izmaksām, nepārsniedzot EUR 142 002.43

Projektā paredzēta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Saldū.
Līguma ietvaros tiks rekonstruēti ap 1 842 m ūdensapgādes tīkli, veikta ūdensapgādes
tīklu paplašināšana 556 m, saimnieciskās kanalizācijas tīkla paplašināšana 2 644 m garumā,
kā arī vienas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve.

Galvenais būvuzņēmējs: SIA „Siltums Jums”
Būvuzraugs: SIA „Ūdens inženiertehnoloģijas”
Autoruzraugs: SIA „Firma L4”

Sīkākai informācijai:
Jānis Blūms
Ražošanas direktors, projekta vadītājs
e-pasts:

Projektu „Saldus ūdenssaimniecības attīstības II kārta”
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Informācijas izvietošanas datums: 25.08.2014.

15.07.2014.

Projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū”

Nr. 3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/035.

2008. gada 12. decembrī noslēgts civiltiesiskais līgums Nr.3DP/5.1.1.0./08/IPIA/
VIDM/035 starp LR Vides ministriju
un SIA „ Saldus komunālserviss” par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Saldū” īstenošanu.

Strautu ielā pabeigta pašteces kanalizācijas maģistrālā vada izbūve.

Veidenbauma ielā veikta maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve.

Aspazijas ielā pabeigti kanalizācijas atzaru montāžas darbi un uzsākti ielas pamatnes sagatavošanas darbi.

Raiņa ielā ir uzsākta ūdensapgādes tīklu būvniecība.

Paredzēts izbūvēt: ūdens apgādes tīklus 1 319 m, 2 393 m saimnieciskās kanalizācijas tīklus un vienu kananalizācijas sūkņu staciju.

Būvdarbu veicēji SIA „Energoavots”’;
Būvuzraudzību veic SIA „BaltLine Globe”
Autoruzraudzība SIA „Firma L4”

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA SALDŪ”.
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Informācijas izvietošanas datums: 15.07.2014

29.04.2014.

Projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū”

Nr. 3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/035.

2008. gada 12. decembrī noslēgts civiltiesiskais līgums Nr.3DP/5.1.1.0./08/IPIA/
VIDM/035 starp LR Vides ministriju
un SIA „ Saldus komunālserviss” par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Saldū” īstenošanu.

2014. gada martā pēc tehnoloģiskā pārtraukuma ir uzsākti būvdarbi.

Būvdarbi turpinās Blaumaņa, Veidenbauma, Strauta un Aspazijas ielās.

Paredzēts izbūvēt: ūdens apgādes tīklus 1 319 m, 2 393 m saimnieciskās kanalizācijas tīklus
un vienu kananalizācijas sūkņu staciju.

Būvdarbu veicēji SIA "Energoavots";

Būvuzraudzību veic SIA "BaltLine Globe"

Autoruzraudzība SIA "Firma L4"

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA SALDŪ”.
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Informācijas izvietošanas datums: 29.04.2014

03.02.2014.

Projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū”

Nr. 3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/035.

2008. gada 12. decembrī noslēgts civiltiesiskais līgums Nr.3DP/5.1.1.0./08/IPIA/
VIDM/035 starp LR Vides ministriju
un SIA „ Saldus komunālserviss” par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Saldū” īstenošanu.

No 2014. gada 24. janvāra ir tehnoloģiskais pārtraukums, sakarā ar nelabvēlīgiem laika apstākļiem,
kas apgrūtina būvdarbu veikšanu.

Būvdarbus plānots atsākt 2014. gada martā, pie atbilstošiem laika apstākļiem.

Būvdarbu veicēji SIA "Energoavots";

Būvuzraudzību veic SIA "BaltLine Globe"

Autoruzraudzība SIA "Firma L4"

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA SALDŪ”.
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Informācijas izvietošanas datums: 03.02.2014

21.12.2013.

Projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū”

Nr. 3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/035.

2008. gada 12. decembrī noslēgts civiltiesiskais līgums Nr.3DP/5.1.1.0./08/IPIA/
VIDM/035 starp LR Vides ministriju
un SIA „ Saldus komunālserviss” par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Saldū” īstenošanu.

2013. gada oktobrī uzsākti būvdarbi.

Paredzēts izbūvēt: ūdens apgādes tīklus 1 319 m, 2 393 m saimnieciskās kanalizācijas tīklus un vienu kananalizācijas sūkņu staciju.

Decembrī būvdarbi notiek Blaumaņa un Veidenbauma ielās. Izbūvēti Veidenbauma ielā ūdensvads 100 m, Blaumaņa ielā kanalizācijas vads 60 m.

 

Būvdarbu veicēji SIA „Energoavots”’;

Būvuzraudzību veic SIA „BaltLine Globe”

Autoruzraudzība SIA „Firma L4”

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA SALDŪ”.
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Informācijas izvietošanas datums: 21.12.2013

27.09.2013.

Projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū”

Nr. 3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/035.

2008. gada 12. decembrī noslēgts civiltiesiskais līgums Nr.3DP/5.1.1.0./08/IPIA/
VIDM/035 starp LR Vides ministriju
un SIA „ Saldus komunālserviss” par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Saldū” īstenošanu.

Š.g. 31. jūlijā ir pabeigti buvdarbi līgumam „Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū”.
Būvdarbus veica SIA „Velve”

Šī līguma ietvaros ir izbūvēti ūdensapgādes tīkli 17 697 m, saimnieciskās kanalizācijas tīkli 19 036 m un 5 kanalizācijas sūkņu stacijas, kā arī 1 kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija.

Sakarā ar projekta finanšu līdzekļu ietaupījumu, ir veiktas iepirkuma procedūras papildus būvdarbiem, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai.

13.09.2013. ir noslēgts līgums ar SIA „Energoavots”. Pašreiz notiek iepirkuma rezultātu izvērtēšana būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumiem.

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA SALDŪ”.
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Informācijas izvietošanas datums: 27.09.2013

01.07.2013.

Projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū”

Nr. 3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/035.

2008. gada 12. decembrī noslēgts civiltiesiskais līgums Nr.3DP/5.1.1.0./08/IPIA/
VIDM/035 starp LR Vides ministriju
un SIA „ Saldus komunālserviss” par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Saldū” īstenošanu.

Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma atsākušies būvdarbi objektā 15.04.2013

SIA „Velve” līgumā paredzētos darbus plāno pabeigt 2013. gada III ceturksnī.

 

Sakarā ar projekta finanšu līdzekļu ietaupījumu, ir veiktas iepirkuma procedūras papildus būvdarbiem.

Pašreiz notiek iepirkuma rezultātu izvērtēšana.

Ir veikti grozījumi Civiltiesiskajā līgumā, kas noslēgts starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA „Saldus komunālserviss”, paredzot projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu līdz 2014. gada 31. oktobrim.

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA SALDŪ”.
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Informācijas izvietošanas datums: 01.07.2013

02.04.2013.

Projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū”

Nr. 3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/035 .

2008. gada 12. decembrī noslēgts civiltiesiskais līgums Nr.3DP/5.1.1.0./08/IPIA/
VIDM/035 starp LR Vides ministriju
un SIA „ Saldus komunālserviss” par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Saldū” īstenošanu.

Aktuālā informācija uz 2013. gada aprīli.

Sakarā ar būvdarbiem nelabvēlīgiem laika apstākļiem ir izsludināts tehnoloģiskais pārtraukums.

Ir veikti grozījumi Civiltiesiskajā līgumā, kas noslēgts starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA „Saldus komunālserviss”, paredzot projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu līdz 2014. gada 31. oktobrim.

Būvniecības darbus veic SIA „Velve”.

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA SALDŪ”.
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Informācijas izvietošanas datums: 02.04.2013

01.02.2013.

Projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū”

Nr. 3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/035 .

2008. gada 12. decembrī noslēgts civiltiesiskais līgums Nr.3DP/5.1.1.0./08/IPIA/
VIDM/035 starp LR Vides ministriju
un SIA „ Saldus komunālserviss” par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Saldū” īstenošanu.

Aktuālā informācija uz 2013. gada februāri.

Atbilstoši piemērotiem laika apstākļiem būvniecībai, tie turpinās atsevišķās objekta vietās.

Ir veikti grozījumi Civiltiesiskajā līgumā, kas noslēgts starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA „Saldus komunālserviss”, paredzot projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu līdz 2014. gada 31. oktobrim.

Būvniecības darbus veic SIA „Velve”.

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA SALDŪ”.
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Informācijas izvietošanas datums: 01.02.2013

05.11.2012.

Projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū”

Nr. 3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/035 .

 

2008. gada 12. decembrī noslēgts civiltiesiskais līgums Nr.3DP/5.1.1.0./08/IPIA/ VIDM/035 starp LR Vides ministriju
un SIA „ Saldus komunālserviss” par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū” īstenošanu.

Aktuālā informācija uz 2012. gada novembri.

Būvdarbi turpinās Meža iela, Bērzu ielā, Ganību ielā, Lielā ielā (posmā no Celtnieku ielas līdz Varoņu ielai), Ezera ielā, Bērzu ielā.

Būvdarbi pabeigti (izņemot ceļa seguma atjaunošanu)- Zaļā iela, Švelmaņa iela, Mežvidu aplis, Jelgavas iela, Striķu iela, Zvejnieku iela.

Plānotie darbi.

Ceļa seguma atjaunošana: Lielā ielā (posmā no Skrundas līdz Līkai ielai), Ganību ielā (posmā no Līkās ielas līdz Bērzu ielai);

Rakšanas darbi: Jēkaba ielā, Arhitektu ielā;

Papildus darbi notiek: Ausekļa, Putnu, Kapu, Mežrūpniecības, Ķiršu, Novadnieku ielās, tiek veikta konstatēto defektu pārbaude.

Būvniecības darbus veic SIA „Velve”.

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA SALDŪ”. LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Informācijas izvietošanas datums: 05.11.2012

 

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU


Finansējuma saņēmējs: SIA”Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219, Dzirnavu iela 31,
Saldus, Saldus nov., LV 3801, Tālr.: Tālruņa numurs: 63807106, fakss: Fakss: 63825383;

Investīciju projekta nosaukums: „Saldus ūdenssaimniecības attīstība II kārta” (Nr.3DP/3.5.1.1.0/14/IPIA/VARAM/003).

Iepirkuma procedūras nosaukums: Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū II kārta papildus darbi(id.Nr. 01/2015/KF2/P).

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts - Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū. (458 m maģiastrālo ūdensapgādes tīklu, 627 m maģistrālo saimnieciskās kanalizācijas tīklu būvniecība).

Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukums:
SIA „Energoavots” reģistrācijas Nr.40003731066.

Piedāvājuma līgumcena:
EUR 137 230. 60 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2015. gada 17.augusts.

PROJEKTU „ūdenssaimniecības attīstība II kārta.
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Informācijas izvietošanas datums: 19.08.2015

 

Paziņojums par iepirkuma procedūru


Finansējuma saņēmējs: SIA”Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219, Dzirnavu iela 31,
Saldus, Saldus nov., LV 3801, Tālr.: Tālruņa numurs: 63807106, fakss: Fakss: 63825383;

Investīciju projekta nosaukums: „Saldus ūdenssaimniecības attīstība II kārta” (Nr.3DP/3.5.1.1.0/14/IPIA/VARAM/003).

Iepirkuma procedūras nosaukums: „Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū II kārta papildus darbi būvuzraudzība” (id.nr.02/2015/KF2/P).

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts - Iepirkuma priekšmets ir inženiera (būvuzraudzības) pienākumu veikšana būvdarbiem (458m ūdensvada, 627m saimnieciskās kanalizācijas vada izbūve).

Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukums:
SIA „BaltLine Globe” reģistrācijas Nr.40003780856.

Piedāvājuma līgumcena:
EUR 4 000.00 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2015. gada 17.augusts.

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA SALDŪ”.
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Informācijas izvietošanas datums: 18.08.2015

 

Paziņojums par iepirkuma procedūru


Finansējuma saņēmējs: SIA”Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219, Dzirnavu iela 31,
Saldus, Saldus nov., LV 3801, Tālr.: Tālruņa numurs: 63807106, fakss: Fakss: 63825383;

Investīciju projekta nosaukums: „Saldus ūdenssaimniecības attīstība II kārta” (Nr.3DP/3.5.1.1.0/14/IPIA/VARAM/003).

Iepirkuma procedūras nosaukums: „Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū II kārta papildus darbi būvuzraudzība” (id.nr.02/2015/KF2/P).

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts - Iepirkuma priekšmets ir inženiera (būvuzraudzības) pienākumu veikšana būvdarbiem (458m ūdensvada, 627m saimnieciskās kanalizācijas vada izbūve).

Iepirkuma procedūras nolikuma dokumentāciju var saņemt:
Nolikuma dokumentācija ir elektroniski piejama www.salduskomunalie.lv

Papildus informāciju par iepirkumu var saņemt: Kontaktpersona: Jānis Blūms,
T: Tālruņa numurs:29551442, .

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015. gada 26. jūnijs, plkst. 14.00, atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām.

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA SALDŪ”.
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Informācijas izvietošanas datums: 05.06.2015

Iepirkuma procedūras
„Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū II kārta papildus darbi būvuzraudzība” (id.nr.02/2015/KF2/P).

Nolikums būvuzraudzība 05.06.2015
A pielikums 05.06.2015

 
PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU


Finansējuma saņēmējs: SIA”Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219, Dzirnavu iela 31,
Saldus, Saldus nov., LV 3801, Tālr.: Tālruņa numurs: 63807106, fakss: Fakss: 63825383;

Investīciju projekta nosaukums: „Saldus ūdenssaimniecības attīstība II kārta” (Nr.3dP/3.5.1.1.0/14/iPia/Varam/003).

Iepirkuma procedūras nosaukums: Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū II kārta papildus darbi(id.Nr. 01/2015/kF2/P).

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts - Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū. (458 m maģiastrālo ūdensapgādes tīklu, 627 m maģistrālo saimnieciskās kanalizācijas tīklu būvniecība).

Iepirkuma procedūras nolikuma dokumentāciju var saņemt:
Nolikuma dokumentācija ir elektroniski piejama www.salduskomunalie.lv

Papildus informāciju par iepirkumu var saņemt: Kontaktpersona: Jānis Blūms,
T: Tālruņa numurs:29551442, fakss: Fakss: 63825383, .

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015. gada 26. jūnijs, plkst. 10.00, atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām.

PROJEKTU „Saldus ūdenssaimniecības attīstība II kārta”.
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Informācijas izvietošanas datums: 26.05.2015
Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu


Finansējuma saņēmējs: SIA”Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219, Dzirnavu iela 31,
Saldus, Saldus nov., LV 3801, Tālr.: Tālruņa numurs: 63807106, fakss: Fakss: 63825383;

Investīciju projekta nosaukums: „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai” (Nr. LLV-393).

Iepirkuma procedūras nosaukums: „Ūdens plūsmas mērītāju un attālinātās datu nolasīšanas iekārtu piegāde un pieslēgšana Saldū” (id.nr.04/2014/LLV-393).

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Ūdens plūsmas mērītāju un attālinātās datu nolasīšanas iekārtu piegāde un pieslēgšana, un tādu ar šo preču piegādi saistītu pakalpojumu kā preču pieslēgšana, tehniskā pārbaude, lietošanas apmācība, sniegšana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums), turpmāk – Preces.

Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukums:
SIA „Smart Meter” reģistrācijas numurs 40103391617.

Piedāvājuma līgumcena: 4390.00 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu peņemšanas datums:
2014.gada 9. decembris.

Informācijas izvietošanas datums: 10.12.2014
Paziņojums par iepirkuma procedūru


Finansējuma saņēmējs: SIA”Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219, Dzirnavu iela 31,
Saldus, Saldus nov., LV 3801, Tālr.: Tālruņa numurs: 63807106, fakss: Fakss: 63825383;

Investīciju projekta nosaukums: „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai” (Nr. LLV-393).

Iepirkuma procedūras nosaukums: „Ūdens plūsmas mērītāju un attālinātās datu nolasīšanas iekārtu piegāde un pieslēgšana Saldū” (id.nr.04/2014/LLV-393).

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Ūdens plūsmas mērītāju un attālinātās datu nolasīšanas iekārtu piegāde un pieslēgšana, un tādu ar šo preču piegādi saistītu pakalpojumu kā preču pieslēgšana, tehniskā pārbaude, lietošanas apmācība, sniegšana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums), turpmāk – Preces.

Iepirkuma procedūras nolikuma dokumentāciju var saņemt: Nolikuma dokumentācija ir elektroniski piejama www.salduskomunalie.lv.

Papildus informāciju par iepirkumu var saņemt: Kontaktpersona: Jānis Blūms,
T: Tālruņa numurs: 63807106, .

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014.gada 26. novembris, plkst.10.00, atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām.

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA SALDŪ”.
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Informācijas izvietošanas datums: 11.11.2014

 

Iepirkuma procedūras

„Ūdens plūsmas mērītāju un attālinātās datu nolasīšanas iekārtu piegāde un pieslēgšana Saldū”
(id.nr.04/2014/LLV-393)

NOLIKUMS
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu


Finansējuma saņēmējs: SIA”Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219, Dzirnavu iela 31,
Saldus, Saldus nov., LV 3801, Tālr.: Tālruņa numurs: 63807106, fakss: Fakss: 63825383;

Investīciju projekta nosaukums: „Saldus ūdenssaimniecības attīstība II kārta” (Nr.3DP/3.5.1.1.0/14/IPIA/VARAM/003).

Iepirkuma procedūras nosaukums: „Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū II kārta būvuzraudzība” (id.nr. 03/2014/KF2).

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū. (2 398 m maģiastrālā ūdensapgādes tīkli, 2 564 m maģistrālās saimnieciskās kanalizācijas tīkli, 290 m saimnieciskās kanalizācijas spiedvada un KSS 1 gab. būvniecība).

Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukums:
SIA „Ūdens inženiertehnoloģijas” reģistrācijas Nr.40103260508.

Piedāvājuma līgumcena:
EUR 17 520.00 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:
2014. gada 9.septembris.

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA SALDŪ”.
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Informācijas izvietošanas datums: 11.09.2014
Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu


Finansējuma saņēmējs: SIA”Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219, Dzirnavu iela 31,
Saldus, Saldus nov., LV 3801, Tālr.: Tālruņa numurs: 63807106, fakss: Fakss: 63825383;

Investīciju projekta nosaukums: „Saldus ūdenssaimniecības attīstība II kārta” (Nr.3DP/3.5.1.1.0/14/IPIA/VARAM/003).

Iepirkuma procedūras nosaukums: „Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū II kārta” (id.Nr. 02/2014/KF2).

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū. (2 398 m maģiastrālā ūdensapgādes tīkli, 2 564 m maģistrālās saimnieciskās kanalizācijas tīkli, 290 m saimnieciskās kanalizācijas spiedvada un KSS 1 gab. būvniecība).

Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukums:
SIA „Siltums Jums” reģistrācijas Nr.44103036801

Piedāvājuma līgumcena:
EUR 1 139 910.99 (bez pievienotās vērtības nodokļa)

Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:
2014. gada 25.augusts.

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA SALDŪ”.
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Informācijas izvietošanas datums: 26.08.2014
Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu


Finansējuma saņēmējs: SIA”Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219, Dzirnavu iela 31,
Saldus, Saldus nov., LV 3801, Tālr.: Tālruņa numurs: 63807106, fakss: Fakss: 63825383;

Investīciju projekta nosaukums: "Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai” (Nr. LLV-393).

Iepirkuma procedūras nosaukums: "Ūdens skaitītāju un spiediena mērītāju attālinātās datu nolasīšanas iekārtu piegāde un uzstādīšana Saldū” (id.nr.01/2014/LLV-393).

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Ūdens skaitītāju un spiedpiena mērītāju attālinātās datu nolasīšanas iekārtu piegāde un uzstādīšana, un tādu ar šo preču piegādi saistītu pakalpojumu kā preču uzstādīšana, tehniskā pārbaude, lietošana apmācība, sniegšana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukums:
SIA „Smart Meter” reģistrācijas numurs 40103391617.

Piedāvājuma līgumcena:
22 769.69 EURO (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:
2014. gada 8.augusts.

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA SALDŪ”.
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Informācijas izvietošanas datums: 12.08.2014

Paziņojums par iepirkuma procedūru


Finansējuma saņēmējs: SIA”Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219, Dzirnavu iela 31,
Saldus, Saldus nov., LV 3801, Tālr.: Tālruņa numurs: 63807106, fakss: Fakss: 63825383;

Investīciju projekta nosaukums: "Saldus ūdenssaimniecības attīstība II kārta” (Nr.3DP/3.5.1.1.0/14/IPIA/VARAM/003).

Iepirkuma procedūras nosaukums: "Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū II kārta būvuzraudzība” (id.Nr. 03/2014/KF2).

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts - Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū. (2 398 m maģiastrālā ūdensapgādes tīkli, 2 564 m maģistrālās saimnieciskās kanalizācijas tīkli, 290 m saimnieciskās kanalizācijas spiedvada un KSS 1 gab. būvniecība).

Iepirkuma procedūras nolikuma dokumentāciju var saņemt: Nolikuma dokumentācija ir elektroniski piejama www.salduskomunalie.lv.

Papildus informāciju par iepirkumu var saņemt: Kontaktpersona: Jānis Blūms,
T: Tālruņa numurs:29551442, fakss: Fakss: 63825383, .

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014.gada 15. augusts, plkst.11.00, atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām.

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA SALDŪ”.
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Informācijas izvietošanas datums: 29.07.2014

 

Iepirkuma procedūras

„Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū II kārta”
(id.nr. 03/2014/KF2)

NOLIKUMS
A pielikums

Paziņojums par grozījumiem


Finansējuma saņēmējs: SIA”Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219, Dzirnavu iela 31,
Saldus, Saldus nov., LV 3801, Tālr.: Tālruņa numurs: 63807106, fakss: Fakss: 63825383;

Investīciju projekta nosaukums: "Saldus ūdenssaimniecības attīstība II kārta” (Nr.3DP/3.5.1.1.0/14/IPIA/VARAM/003).

Iepirkuma procedūras nosaukums: "Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū II kārta” (id.Nr. 02/2014/KF2).

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts - Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū. (2 398 m maģiastrālā ūdensapgādes tīkli, 2 564 m maģistrālās saimnieciskās kanalizācijas tīkli, 290 m saimnieciskās kanalizācijas spiedvada un KSS 1 gab. būvniecība).

Iepirkuma procedūras nolikuma dokumentāciju var saņemt: Nolikuma dokumentācija ir elektroniski piejama www.salduskomunalie.lv.

Papildus informāciju par iepirkumu var saņemt: Kontaktpersona: Jānis Blūms,
T: Tālruņa numurs:29551442, fakss: Fakss: 63825383, .

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014.gada 12. augusts, plkst.10.00, atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām.

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA SALDŪ”.
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Informācijas izvietošanas datums: 25.07.2014

 

Iepirkuma procedūras grozījumi.

„Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū II kārta”
(id.nr. 02/2014/KF2)

Nolikums
D8 pielikums
VispTehSpec
Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols
Papildus informācija Nr.1

Paziņojums par iepirkuma procedūru


Finansējuma saņēmējs: SIA”Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219, Dzirnavu iela 31,
Saldus, Saldus nov., LV 3801, Tālr.: Tālruņa numurs: 63807106, fakss: Fakss: 63825383;

Investīciju projekta nosaukums: "Saldus ūdenssaimniecības attīstība II kārta” (Nr.3DP/3.5.1.1.0/14/IPIA/VARAM/003).

Iepirkuma procedūras nosaukums: "Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū II kārta” (id.Nr. 02/2014/KF2).

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts - Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū. (2 398 m maģiastrālā ūdensapgādes tīkli, 2 564 m maģistrālās saimnieciskās kanalizācijas tīkli, 290 m saimnieciskās kanalizācijas spiedvada un KSS 1 gab. būvniecība).

Iepirkuma procedūras nolikuma dokumentāciju var saņemt: Nolikuma dokumentācija ir elektroniski piejama www.salduskomunalie.lv.

Papildus informāciju par iepirkumu var saņemt: Kontaktpersona: Jānis Blūms,
T: Tālruņa numurs:29551442, fakss: Fakss: 63825383, .

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014.gada 12. augusts, plkst.10.00, atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām.

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA SALDŪ”.
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Informācijas izvietošanas datums: 08.07.2014

 

Iepirkuma procedūras

„Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū II kārta”
(id.nr. 02/2014/KF2)

NOLIKUMS
A pielikums
B pielikums
D8 pielikums
Paziņojums par grozījumiem


Finansējuma saņēmējs: SIA”Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219, Dzirnavu iela 31,
Saldus, Saldus nov., LV 3801, Tālr.: Tālruņa numurs: 63807106, fakss: Fakss: 63825383;

Investīciju projekta nosaukums: "Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai” (Nr. LLV-393).

Iepirkuma procedūras nosaukums: "Ūdens skaitītāju un spiediena mērītāju attālinātās datu nolasīšanas iekārtu piegāde un uzstādīšana Saldū” (id.nr.01/2014/LLV-393).

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Ūdens skaitītāju un spiedpiena mērītāju attālinātās datu nolasīšanas iekārtu piegāde un uzstādīšana, un tādu ar šo preču piegādi saistītu pakalpojumu kā preču uzstādīšana, tehniskā pārbaude, lietošana apmācība, sniegšana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums), turpmāk – Preces.

Iepirkuma procedūras nolikuma dokumentāciju var saņemt: Nolikuma dokumentācija ir elektroniski piejama www.salduskomunalie.lv.

Papildus informāciju par iepirkumu var saņemt: Kontaktpersona: Jānis Blūms,
T: Tālruņa numurs: 63807106, .

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014.gada 16. jūlijs, plkst.10.00, atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām.

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA SALDŪ”.
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Informācijas izvietošanas datums: 03.07.2014

 

Iepirkuma procedūras

„Ūdens skaitītāju un spiediena mērītāju attālinātās datu nolasīānas iekārtu piegāde un uzstādīšana Saldū”
(id.nr.01/2014/LLV-393)

NOLIKUMS AR GROZĪJUMIEM
PIELIKUMI
Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols
Paziņojums par iepirkuma procedūru


Finansējuma saņēmējs: SIA”Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219, Dzirnavu iela 31,
Saldus, Saldus nov., LV 3801, Tālr.: Tālruņa numurs: 63807106, fakss: Fakss: 63825383;

Investīciju projekta nosaukums: „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai” (Nr. LLV-393).

Iepirkuma procedūras nosaukums: „Ūdens skaitītāju un spiediena mērītāju attālinātās datu nolasīšanas iekārtu piegāde un uzstādīšana Saldū” (id.nr.01/2014/LLV-393).

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Ūdens skaitītāju un spiedpiena mērītāju attālinātās datu nolasīšanas iekārtu piegāde un uzstādīšana, un tādu ar šo preču piegādi saistītu pakalpojumu kā preču uzstādīšana, tehniskā pārbaude, lietošana apmācība, sniegšana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums), turpmāk – Preces.

Iepirkuma procedūras nolikuma dokumentāciju var saņemt: Nolikuma dokumentācija ir elektroniski piejama www.salduskomunalie.lv.

Papildus informāciju par iepirkumu var saņemt: Kontaktpersona: Jānis Blūms,
T: Tālruņa numurs: 63807106, .

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014.gada 16. jūlijs, plkst.10.00, atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām.

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA SALDŪ”.
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Informācijas izvietošanas datums: 27.06.2014

 

Iepirkuma procedūras

„Ūdens skaitītāju un spiediena mērītāju attālinātās datu nolasīānas iekārtu piegāde un uzstādīšana Saldū”
(id.nr.01/2014/LLV-393)

NOLIKUMS
PIELIKUMI

Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu


Finansējuma saņēmējs: SIA”Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219, Dzirnavu iela 31,
Saldus, Saldus nov., LV 3801, Tālr.: Tālruņa numurs: 63807106, fakss: Fakss: 63825383;

Investīciju projekta nosaukums: „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū”
(Nr.3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/035);

Iepirkuma procedūras nosaukums: „Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū
papildus darbi būvuzraudzība” (id.Nr. 2/2013/KF);

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts - Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū.
Būvuzraudzība (1 319 m ūdensvada, 2 393 m saimnieciskās kanalizācijas izbūve un 1 gab. KSS būvniecība);

Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukums:
SIA „BaltLine Globe” reģistrācijas Nr. 40003780856

Piedāvājuma līgumcena: 14 250.00 LVL (bez pievienotās vērtības nodokļa);

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:
2013. gada 24.septembris.

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA SALDŪ”.
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu


Finansējuma saņēmējs: SIA”Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219, Dzirnavu iela 31,
Saldus, Saldus nov., LV 3801, Tālr.: Tālruņa numurs: 63807106, fakss: Fakss: 63825383;

Investīciju projekta nosaukums: „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū”
(Nr.3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/035);

Iepirkuma procedūras nosaukums: „ Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū papildus darbi”
(id.Nr. 01/2013/KF);

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts - Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū.
(1 319 m ūdensvada, 2 393 m saimnieciskās kanalizācijas izbūve un 1 gab. KSS būvniecība);

Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukums:
SIA „Energoavots” reģistrācijas Nr.40003731066;

Piedāvājuma līgumcena: 52 8470.13 LVL (bez pievienotās vērtības nodokļa);

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:
2013. gada 29.jūlijs.

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA SALDŪ”.
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Informācijas izvietošanas datums: 26.08.2013

Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu


Finansējuma saņēmējs: SIA”Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219, Dzirnavu iela 31,
Saldus, Saldus nov., LV 3801, Tālr.: Tālruņa numurs: 63807106, fakss: Fakss: 63825383;

Investīciju projekta nosaukums: „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū”
(Nr.3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/035);

Iepirkuma procedūras nosaukums: „ Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū papildus darbi būvuzraudzība” (id.Nr. 2/2013/KF);

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts - Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū. Būvuzraudzība
(1 319 m ūdensvada, 2 393 m saimnieciskās kanalizācijas izbūve un 1 gab. KSS būvniecība);

Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukums:
Līgumsabiedrība SIA„Eirokunsultantu nams” reģistrācijas Nr.40003572185 un
SIA„TAEM Urbanistai” reģistrācijas Nr.126163297;

Piedāvājuma līgumcena: 7 500 LVL (bez pievienotās vērtības nodokļa);

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:
2013. gada 9.augusts.

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA SALDŪ”.
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Informācijas izvietošanas datums: 26.08.2013

Paziņojums par iepirkuma procedūru


Finansējuma saņēmējs: SIA”Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219, Dzirnavu iela 31,
Saldus, Saldus nov., LV 3801, Tālr.: Tālruņa numurs: 63807106, fakss: Fakss: 63825383;

Investīciju projekta nosaukums: „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū”
(Nr.3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/035);

Iepirkuma procedūras nosaukums: „ Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un
izbūve Saldū papildus darbi būvuzraudzība” (id.Nr. 02/2013/KF);

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts - Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un
izbūve Saldū. Būvuzraudzība (1 319 m ūdensvada, 2 393 m saimnieciskās kanalizācijas izbūve un 1 gab. KSS būvniecība)

Iepirkuma procedūras nolikuma dokumentāciju var saņemt: Nolikuma dokumentācija ir
elektroniski piejama www.salduskomunalie.lv

Papildus informāciju par iepirkumu var saņemt: Kontaktpersona: Jānis Blūms,
T: Tālruņa numurs: 29551442,

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2013.gada 25.jūnijs, plkst.11.00 atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām.

Iepirkuma procedūras nolikuma dokumentācija:
Nolikums
Pielikumi
Papildus informācija Nr.1

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA SALDŪ”.
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Informācijas izvietošanas datums: 22.05.2013

Paziņojums par iepirkuma procedūru


Finansējuma saņēmējs: SIA”Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219, Dzirnavu iela 31,
Saldus, Saldus nov., LV 3801, Tālr.: Tālruņa numurs: 63807106, fakss: Fakss: 63825383;

Investīciju projekta nosaukums: „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū”
(Nr.3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/035);

Iepirkuma procedūras nosaukums: „ Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un
izbūve Saldū papildus darbi” (id.Nr. 01/2013/KF);

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts - Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un
izbūve Saldū. (1 319 m ūdensvada, 2 393 m saimnieciskās kanalizācijas izbūve un 1 gab. KSS būvniecība)

Iepirkuma procedūras nolikuma dokumentāciju var saņemt: Nolikuma dokumentācija ir
elektroniski piejama www.salduskomunalie.lv

Papildus informāciju par iepirkumu var saņemt: Kontaktpersona: Jānis Blūms,
T: Tālruņa numurs: 63807106,

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2013.gada 19.jūnijs, plkst.11.00, atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām.

Iepirkuma procedūras nolikuma dokumentācija:
Nolikums
Pielikumi
Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols
Papildus informācija Nr.1
Papildus informācija Nr.2

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA SALDŪ”.
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Informācijas izvietošanas datums: 13.05.2013

Paziņojums par iepirkuma procedūru

Finansējuma saņēmējs: SIA”Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219, Skrundas iela 2, Saldus, Tālr.:Tālruņa numurs: 63807106; fakss:Fakss: 63825383;

Investīciju projekta nosaukums: „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū” (Nr.3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/035);

Iepirkuma procedūras nosaukums: „Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū būvuzraudzība” (id.nr.SKS 2/2011/KF); Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: būvdarbu tehniskā uzraudzība (būvuzraudzība) saskaņā ar Inženiera pienākumiem, kas ir noteikti FIDIC (Starptautiskās inženierkonsultantu federācijas (Federation International des Ingenieurs Conseils)) Līguma noteikumos, būvuzrauga pienākumiem saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām;

Iepirkuma procedūras nolikuma dokumentāciju var saņemt: Nolikuma dokumentācija ir elektroniski piejama www.salduskomunalie.lv.

Tehniskā specifikācija
Nolikums būvuzraudzība
Līguma projekts
Vispārīgie noteikumi

Papildus informāciju par iepirkumu var saņemt: Kontaktpersona:Guntis Spuris, Tālr.:Tālruņa numurs: 63807106

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2011.gada 27.oktobris līdz plkst. 11.00, atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām

Informācijas izvietošanas datums: 2011-09-27

Iepirkums tiek veikts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū” (Nr.3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/035) ietvaros.

 

Ieguldījums Tavā nākotnē.

 

 

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ PIEŅEMTO LĒMUMU

 

Finansējuma saņēmējs: SIA”Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219, Skrundas iela 2, Saldus, Tālr.:Tālruņa numurs: 63807106; fakss:Fakss: 63825383;

Investīciju projekta nosaukums: „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū” (Nr.3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/035);

Iepirkuma procedūras nosaukums: „Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū būvuzraudzība” (id.nr.SKS 2/2011/KF); Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: būvdarbu tehniskā uzraudzība (būvuzraudzība) saskaņā ar Inženiera pienākumiem, kas ir noteikti FIDIC (Starptautiskās inženierkonsultantu federācijas (Federation International des Ingenieurs Conseils)) Līguma noteikumos, būvuzrauga pienākumiem saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām;

Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukums:
Personu apvienība „Lakalme&Akorda” (SIA”Lakalme”, reģistrācijas Nr.40003379590)
Piedāvātā līgumcena: 54 840.00 LVL (bez pievienotā vērtības nodokļa);
Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2011.gada 28.novembris.

Informācijas izvietošanas datums: 2011-12-05

Iepirkums tiek veikts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū” (Nr.3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/035) ietvaros.

 

Ieguldījums Tavā nākotnē.

 

Informācijas izvietošanas datums: 2012-01-24

 

Informācijas izvietošanas datums: 2012-02-10

 

Par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū” realizāciju

Nr.3.DP/5.1.1.0./08/IPIA/VIDM/035

SIA „Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219,
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV-3801;
Faktiskā adrese: Mazā iela Nr.6, Saldus, Saldus novads, LV-3801;

Ir noslēdzies konkurss „Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū” par būvdarbu veikšanu un „Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū būvuzraudzība” par būvuzraudzības pakalpojumu veikšanu projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū” ietvaros.

Iepirkumu komisija nolēma piešķirt tiesības slēgt līgumu:

Uz būvdarbu veikšanu SIA”VELVE” par piedāvāto līguma summu 2 144 816.91 LVL (ar PVN).

Uz būvuzraudzības veikšanu Personu apvienība „Lakalme&Akorda” par piedāvāto līguma summu 66 904.80 LVL (ar PVN).

Ieguldījums Tavā nākotnē.

 

Informācijas izvietošanas datums: 2012-02-01

Paziņojums par iepirkuma procedūru

Finansējuma saņēmējs: SIA”Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219, Skrundas iela 2, Saldus, Saldus nov., LV 3801, Tālr.:Tālruņa numurs: 63807106, fakss:Fakss: 63825383;

 

Investīciju projekta nosaukums: „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū” (Nr.3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/035);

Iepirkuma procedūras nosaukums: „ Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū” (id.nr.SKS 1/2011/KF);

 

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts - ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū

Iepirkuma procedūras nolikuma dokumentāciju var saņemt: Nolikuma dokumentācija ir elektroniski piejama www.salduskomunalie.lv

Nolikums
Darbu apjomi

Tehniskā projekta informācija ir piejama Mazā iela 6, Saldus, Saldus nov. iepriekš saskaņojot sūtot pieprasījumu uz e-pastu: .

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2011.gada 15.novembris, plkst.11.00, atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām.

Projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Saldus komunālserviss”

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

 

Informācijas izvietošanas datums: 2011-10-10

Paziņojums par grozījumiem

Finansējuma saņēmējs: SIA”Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219,
Skrundas iela 2, Saldus, Saldus nov., LV 3801, Tālr.:Tālruņa numurs: 63807106, fakss:Fakss: 63825383;

Investīciju projekta nosaukums: „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū” (Nr.3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/035);

Iepirkuma procedūras nosaukums: „ Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū” (id.nr.SKS 1/2011/KF);

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts - ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū.

Grozījumi darba apjomos.

Iepirkuma procedūras nolikuma dokumentāciju var saņemt: Nolikuma dokumentācija ir elektroniski piejama www.salduskomunalie.lv

Iepirkuma procedūras nolikuma grozījumus var saņemt: Nolikuma grozījumi ir elektroniski piejami www.salduskomunalie.lv

Tehniskā projekta informācija ir piejama Mazā iela 6, Saldus, Saldus nov. iepriekš saskaņojot sūtot pieprasījumu uz e-pastu: .

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2011.gada 2.decembris, plkst.11.00, atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām.

Projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Saldus komunālserviss”

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Nolikums ar 11.11.2011 grozījumiem.

Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols.

Darba apjomi ar 11.11.2011 grozījumiem.

Papildus informācija Nr.1

Papildus informācija Nr.2

Informācijas izvietošanas datums: 2011-11-11

Ieguldījums Tavā nākotnē!

PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMA SLĒGŠANU
Iepirkuma līguma priekšmets
„Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū projektēšana”

Pasūtītājs SIA „Saldus komunālserviss”
Adrese Skrundas iela 2, Saldus, Saldus novads
Reģ. Nr. 48503000219
Iepirkuma līguma priekšmets „Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū projektēšana”
Projekta nosaukums Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū
Iepirkuma procedūra Atklāts konkurss
Identifikācijas Nr. ŪK1/2010
Līgumcena 29 632.30 LVL bez PVN 21%
Līguma izpildītājs SIA "Firma L4", reģistrācijas Nr. 40003236001

 

 

SIA „Saldus komunālserviss”, izsludina konkursu par projektēšanas pakalpojumu veikšanu „Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū projektēšana”.

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2010.gada 2.septembrim, pulkst. 10.45

 1. Pasūtītāja nosaukums: SIA „Saldus komunālserviss”, reģ.nr. 48503000219
 2. Pasūtītāja adrese: Skrundas iela 2, Saldus, LV-3801, Tālr. +371 3807106,

Fakss: +371 63825383, e-pasts:

 1. Kontaktpersona: Projekta Ieviešanas Vienības vadītājs

Guntis Spuris, Tālr. +371 63807451, e-pasts:

 1. Idetifikācijas Nr.: SIA „Saldus komunālserviss” ŪK1/2010
 2. Iepirkuma procedūra: Iepirkuma procedūra saskaņā ar VIDM iepirkuma vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem
 3. Paredzamā iepirkuma priekšmets un apjoms - „Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū projektēšana” (Nr. ŪK1/2010)
 • Ūdensapgādes tīkli 10 137 m
 • Kanalizācijas tīkli 13 499 m
 • 4 gab. kanalizācijas sūkņu stacijas
 1. Paredzamā līguma izpildes vieta: Saldus pilsēta un „Mežvidi”, Novadnieku pagasts;
 2. Konkursa nolikumu var saņemt: SIA „Saldus komunālserviss”, Skrundas iela 2, Saldus, LV-3801, pie biroja administratores;
 3. Piedāvājumu jāiesniedz: SIA „Saldus komunālserviss”, Skrundas iela 2, Saldus

 

UZMANĪBU!!!

Reģistrēties kā nolikuma saņēmējs var tikai SIA „Saldus komunālserviss” Saldū pie biroja administratores.

Lai saņemtu Nolikumu, jāiesniedz maksājuma uzdevums, kas apliecina samaksu par Nolikumu-LVL 20.00 (divdesmit lati un 00 santīmi) (summā iekļauts PVN) pasūtītāja kontā: AS „SEB banka”, bankas kods: UNLALV2X,

konta Nr.LV42UNLA0015000508401


Kontakti

Biroja administratore: 63807106

Klientu apkalpošanas daļa:
63807453, 27088306 , 20041110

Namu apsaimniekošana: 63807373

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu avāriju novēršana
,
diennakts tālrunis: 26811422

ZIŅOJUMI
PAR SABIEDRĪBAS PERSONĀLA
NEGODPRĀTĪGU RĪCĪBU

Rekvizīti

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Klienu apkalpošana: Tirgotāju iela 6, Saldus

Norēķinu rekvizīti:

Swedbank AS HABALV22 LV37HABA0551052933124
SEB banka AS UNLALV2X LV42UNLA0015000508401
Citadele banka AS PARXLV22 LV11PARX0012451660002

Darba laiks

Pirmdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 18:00
Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 17:00
Piektdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 16:00

©2024 SIA "Saldus komunālserviss" . All Rights Reserved. Designed By JoomShaper