• P 8-12 13-18, O.T.C 8-12 13-17, Pie 8-12 13-16

Arhīvs

Klientu
apkalpošana

Ūdens apgāde
un kanalizācija

SILTUMAPGĀDE

Decentralizētā kanalizācija

Īpašumu apsaimniekošana

 

SIA “Saldus namu pārvalde” arhīvs


PROJEKTI

Projekti 2020. gads

Projekti 2019. gads

IEPIRKUMI

Iepirkumi 2020. gads

Iepirkumi 2019. gads

Iepirkumi 2018. gads

Iepirkumi 2017. gads

 IEPIRKUMU PLĀNS

SIA „Saldus namu pārvalde” iepirkumu plāns 2022. gadam

SIA „Saldus namu pārvalde” iepirkumu plāns 2021. gadam

 TIRGUS IZPĒTE

Izpēte par uzņēmēju interesi nodrošināt “Sabiedriskās tualetes” darbu

IZSOLES

Telpu nomas tiesību rakstveida izsole – Striķu iela 1, Saldus, telpa Nr.014-2

NODERĪGA INFORMĀCIJA

VEIDLAPAS

Iesnieguma veidlapa

NORMATĪVIE AKTI, KURI REGULĒ NAMU PĀRVALDĪŠANU UN APSAIMNIKOŠANU:

Likums “Dzīvokļa īpašuma likums”

Likums “Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums”

Likums “Dzīvesvietas deklarēšanas likums”

Likums “Atkritumu apsaimniekošanas likums”

MK noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”

MK noteikumi Nr.906 “Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi”

 NOTEIKUMI PAR IEKŠĒJO TRAUKSMES CELŠANAS SISTĒMU

Noteikumi par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu

 UGUNSDROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

Ugunsdrošības instrukcija daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkā ar centrālo apkuri

Ugunsdrošības instrukcija daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkā ar cieto kurināmo

PAR MUMS

Kontakti

Stratēģiskie mērķi un prioritātes

Vidēja termiņa darbības stratēģija

Finanšu rādītāji

Informācija par valdi

Atalgojuma politika

Ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un kārtība
SIA “Saldus namu pārvalde” neveic ziedošanu vai dāvināšanu

Informācija par saņemtajiem ziedojumiem
Laika posmā no 2015. gada – 2021. gada janvārim SIA “Saldus namu pārvalde” nav saņēmusi ziedojumus

Uzņēmuma organizatoriskā struktūra

Informācija par īpašuma struktūru

Cita par kapitālsabiedrību publiskojamā informācija

Sapulču protokoli

Privātuma politika

Kontakti

Biroja administratore: 63807106

Klientu apkalpošanas daļa:
63807453, 27088306 , 20041110

Namu apsaimniekošana: 63807373

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu avāriju novēršana
,
diennakts tālrunis: 26811422

ZIŅOJUMI
PAR SABIEDRĪBAS PERSONĀLA
NEGODPRĀTĪGU RĪCĪBU

Rekvizīti

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Klienu apkalpošana: Tirgotāju iela 6, Saldus

Norēķinu rekvizīti:

Swedbank AS HABALV22 LV37HABA0551052933124
SEB banka AS UNLALV2X LV42UNLA0015000508401
Citadele banka AS PARXLV22 LV11PARX0012451660002

Darba laiks

Pirmdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 18:00
Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 17:00
Piektdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 16:00

©2023 SIA "Saldus komunālserviss" . All Rights Reserved. Designed By JoomShaper