• P 8-12 13-18, O.T.C 8-12 13-17, Pie 8-12 13-16

Arhīvs

Klientu
apkalpošana

Ūdens apgāde
un kanalizācija

SILTUMAPGĀDE

Decentralizētā kanalizācija

Īpašumu apsaimniekošana

 

SIA "Saldus siltums" arhīvs


Grozījumi Vidēja termiņa darbības stratēģijā 2020.-2024.gadam

Vidēja termiņa darbības stratēģija2020.-2024.gadam

Statūti

Valdes nolikums

Informācija par valdi

Iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

Informācija par saņemto pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojums

AUDITĒTI GADA PĀRSKATI

2021. gada pārskats

2020. gada pārskats

2019. gada pārskats

2018. gada pārskats

2017. gada pārskats

STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATI

Starpperiodu pārskats. 2022.gada 1.cet.

Starpperiodu pārskats. 2021.gada 4.cet

Starpperiodu pārskats. 2021.gada 3.cet

Starpperiodu pārskats. 2021.gada 2.cet

Starpperiodu pārskats. 2021.gada 1.cet

Starpperiodu pārskats. 2020.gada 4.cet.

Starpperiodu pārskats. 2020.gada 3.cet.

Starpperiodu pārskats. 2020.gada 2.cet.

Starpperiodu pārskats. 2020.gada 1.cet.

NEAUDITĒTI CETURKŠŅA PĀRSKATI

Peļņas vai zaudējumu pārskats, Bilance - 2019. gads 4. cet.

Peļņas vai zaudējumu pārskats, Bilance - 2019. gads 3. cet.

Peļņas vai zaudējumu pārskats, Bilance - 2019. gads 2. cet.

Peļņas vai zaudējumu pārskats, Bilance - 2019. gads 1. cet.

Peļņas vai zaudējumu pārskats, Bilance - 2018. gads 4. cet.

Peļņas vai zaudējumu pārskats, Bilance - 2018. gads 3. cet.

Peļņas vai zaudējumu pārskats, Bilance - 2018. gads 2. cet.

Peļņas vai zaudējumu pārskats, Bilance - 2018. gads 1. cet.

Peļņas vai zaudējumu pārskats, Bilance - 2017. gads 3. cet.

Peļņas vai zaudējumu pārskats, Bilance - 2017. gads 2. cet.

Peļņas vai zaudējumu pārskats, Bilance - 2017. gads 1. cet.

SIA “Saldus siltums” 100% kapitāla daļu pieder Saldus novada domei.

SIA "Saldus siltums" neveic ziedošanu (dāvināšanu)

Aktuālu ziedojumu nav

Atalgojuma politika

Informācija par organizatorisko struktūru

DALĪBNIEKU SAPULCES

Dalībnieku sapulces protokols Nr.4-2022

Dalībnieku sapulces protokols Nr.3-2022

Dalībnieku sapulces protokols Nr.2-2022

Dalībnieku sapulces protokols Nr.1-2022

Dalībnieku sapulces protokols Nr.3-2021

Dalībnieku sapulces protokols Nr.2-2021

Dalībnieku sapulces protokols Nr.1-2021

Dalībnieku sapulces protokols Nr.5-2020

Dalībnieku sapulces protokols Nr.4-2020

Dalībnieku sapulces protokols Nr.3-2020

Dalībnieku sapulces protokols Nr.2-2020

Dalībnieku sapulces protokols Nr.1-2020

IEPIRKUMI

IEPIRKUMA „Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana (iekārtu piegāde) Ezeres un Pampāļu pagastā ”ID Nr. SIASS2022-1/KF NOLIKUMS

GROZĪJUMI IEPIRKUMA „Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana(iekārtu piegāde) Ezeres un Pampāļu pagastā ”ID Nr. SIASS2022-1/KF NOLIKUMĀ

Šobrīd aktuālu izsoļu nav

VAKANCES

SIA “ SALDUS KOMUNĀLSERVISS”, reģistrācijas Nr.48503000219 izsludina pieteikšanos uz santehniķa amatu siltumapgādes nozarē.

Iznomājamie objekti

Nomājamie objekti

IZNOMĀŠANAI PAREDZĒTIE OBJEKTI

Mazā iela 6, Saldus

Namiķu katlu māja

Veiktie pasākumi korupcijas risku novēršanai laika posmā no 2021.gada 1. maija līdz 2022. gada 15.aprīlim

Paziņojums par siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu

Kontakti

Biroja administratore: 63807106

Klientu apkalpošanas daļa:
63807453, 27088306 , 20041110

Namu apsaimniekošana: 63807373

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu avāriju novēršana
,
diennakts tālrunis: 26811422

ZIŅOJUMI
PAR SABIEDRĪBAS PERSONĀLA
NEGODPRĀTĪGU RĪCĪBU

Rekvizīti

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Klienu apkalpošana: Tirgotāju iela 6, Saldus

Norēķinu rekvizīti:

Swedbank AS HABALV22 LV37HABA0551052933124
SEB banka AS UNLALV2X LV42UNLA0015000508401
Citadele banka AS PARXLV22 LV11PARX0012451660002

Darba laiks

Pirmdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 18:00
Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 17:00
Piektdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 16:00

©2024 SIA "Saldus komunālserviss" . All Rights Reserved. Designed By JoomShaper