• P 8-12 13-18, O.T.C 8-12 13-17, Pie 8-12 13-16

Arhīvs

Klientu
apkalpošana

Ūdens apgāde
un kanalizācija

SILTUMAPGĀDE

Decentralizētā kanalizācija

Īpašumu apsaimniekošana

 

SIA "Brocēnu Siltums" arhīvs


PROJEKTI

Aktuālie projekti

IEPIRKUMI

ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA

Par komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi

TARIFI

Paziņojums par tarifu projektu

SIA "Brocēnu siltums" tarifi

PAR MUMS

Uzņēmums

INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU:

Īpašuma struktūra

Uzņēmuma organizatoriskā struktūra

Statūti

Finanšu un nefinanšu mērķi 2016. – 2020. gadam

Finanšu mērķi 2020. – 2024. gadam

Informācija par saņemtajiem ziedojumiem
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Brocēnu Siltums” neveic un nav saņēmusi ziedojumus līdz šim brīdim.

Privātuma politika

Pretkorupcijas pasākumu plāns

Darba samaksas nolikums

Trauksmes celšanas noteikumi

Ētikas kodekss

Vidējā termiņa darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam

Par pretkorupcijas pasākumu plāna 2015. gada – 2020. gadam izpildi

Saņemtais finansējums no 2015. gada – 2020. gadam

Par pretkorupcijas pasākumu plāna 2021. – 2025. gadam izpildi uz 2022. gada 31. martu

FINANŠU RĀDĪTĀJI:

Veiktās iemaksas valsts un pašvaldību budžetā 2017. gadā

Veiktās iemaksas valsts un pašvaldību budžetā 2018. gadā

Veiktās iemaksas valsts un pašvaldību budžetā 2019. gadā

Veiktās iemaksas valsts un pašvaldību budžetā 2020. gadā

Gada pārskats par 2017. gadu

Pārskats par 2018. gada pirmo pusgadu

Gada pārskats par 2018. gadu

Pārskats par 2019. gada pirmajiem 3 mēnešiem

Pārskats par 2019. gada pirmajiem 6 mēnešiem

Pārskats par 2019. gada pirmajiem 9 mēnešiem

Gada pārskats par 2019. gadu

Pārskats par 2020. gada pirmajiem 3 mēnešiem

Pārskats par 2020. gada pirmajiem 6 mēnešiem

Pārskats par 2020. gada pirmajiem 9 mēnešiem

Gada pārskats par 2020. gadu

Pārskats par 2021. gada pirmajiem 3 mēnešiem

Pārskats par 2021. gada pirmajiem 6 mēnešiem

Pārskats par 2021. gada pirmajiem 9 mēnešiem

Gada pārskats par 2021. gadu

DALĪBNIEKA SAPULCES:

01.SIA “Brocēnu Siltums” dalībnieka sapulce 2020_01

02.SIA “Brocēnu Siltums” dalībnieka sapulce 2020_02

03.SIA “Brocēnu Siltums” dalībnieka sapulce 2020_03

04.SIA “Brocēnu Siltums” dalībnieka sapulce 2020_04

05.SIA “Brocēnu Siltums” dalībnieka sapulce 2020_05

06.SIA “Brocēnu Siltums” dalībnieka sapulce 2020_06

07.SIA “Brocēnu Siltums” dalībnieka sapulce 2020_07

08.SIA “Brocēnu Siltums” dalībnieka sapulce 2020_08

09.SIA “Brocēnu Siltums” dalībnieka sapulce 2020_09

10.SIA “Brocēnu Siltums” dalībnieka sapulce 2021_01

11.SIA “Brocēnu Siltums” dalībnieka sapulce 2021_02

12.SIA “Brocēnu Siltums” dalībnieka sapulce 2021_03

13.SIA “Brocēnu Siltums” dalībnieka sapulce 2021_05

14.SIA “Brocēnu Siltums” dalībnieka sapulce 2021_06

15.SIA “Brocēnu Siltums” dalībnieka sapulce 2021_07

16.SIA “Brocēnu Siltums” dalībnieka sapulce 2022_01

17.SIA “Brocēnu Siltums” dalībnieka sapulce 2022_02

18.SIA “Brocēnu Siltums” dalībnieka sapulce 2022_03

19.SIA “Brocēnu Siltums” dalībnieka sapulce 2022_04

20.SIA “Brocēnu Siltums” dalībnieka sapulce 2022_05

Vakances

Kontakti

Biroja administratore: 63807106

Klientu apkalpošanas daļa:
63807453, 27088306 , 20041110

Namu apsaimniekošana: 63807373

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu avāriju novēršana
,
diennakts tālrunis: 26811422

ZIŅOJUMI
PAR SABIEDRĪBAS PERSONĀLA
NEGODPRĀTĪGU RĪCĪBU

Rekvizīti

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Klienu apkalpošana: Tirgotāju iela 6, Saldus

Norēķinu rekvizīti:

Swedbank AS HABALV22 LV37HABA0551052933124
SEB banka AS UNLALV2X LV42UNLA0015000508401
Citadele banka AS PARXLV22 LV11PARX0012451660002

Darba laiks

Pirmdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 18:00
Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 17:00
Piektdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 16:00

©2024 SIA "Saldus komunālserviss" . All Rights Reserved. Designed By JoomShaper