• P 8-12 13-18, O.T.C 8-12 13-17, Pie 8-12 13-16

Iepirkumi-Izsoles

Klientu
apkalpošana

Ūdens apgāde
un kanalizācija

SILTUMAPGĀDE

Decentralizētā kanalizācija

Īpašumu apsaimniekošana

 

S I A “S A L D U S   K O M U N Ā L S E R V I S S”

Vienotais reģistrācijas Nr. 48503000219

Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus , Saldus novads LV 3801

Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus , LV 3801

Tālr.Nr.63807106

E pasts:

Saldū

 

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu zemsliekšņa iepirkumam

1. Pasūtītāja nosaukums: SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”

2. Zemsliekšņa iepirkuma priekšmets un tā raksturojums: Kurināmās šķeldas piegāde.

3. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 2024.gada 1.janvāris līdz 2024.gada 31.marts.

4. Prasības iesniedzamajiem piedāvājuma dokumentiem: dalības pieteikums, finanšu piedāvājums.

5. Piedāvājums jāiesniedz: līdz 2023.gada 30.novembrim plkst.10:00, pa e-pastu , vai Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads.

6. Piedāvājuma izvēles kritērijs: zemākā cena

7. Pielikumā:
Iepirkuma  nolikums,
dalības pieteikuma veidlapa,
finanšu piedāvājuma veidlapa.

 

Sagatavoja:

Guntis Ķīšenieks, jurists

Tel.29613611,

e-pasts:

S I A “S A L D U S   K O M U N Ā L S E R V I S S”

Vienotais reģistrācijas Nr. 48503000219

Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus , Saldus novads LV 3801

Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus , LV 3801

Tālr.Nr.63807106

E pasts:

Saldū

 

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu zemsliekšņa iepirkumam

 

1. Pasūtītāja nosaukums: SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS

2. Zemsliekšņa iepirkuma priekšmets un tā raksturojums: Kurināmās šķeldas piegāde.

3. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 2023.gada 1.oktobris līdz 2023.gada 31.decembris.

4. Prasības iesniedzamajiem piedāvājuma dokumentiem: dalības pieteikums, finanšu piedāvājums.

5. Piedāvājums jāiesniedz: līdz 2023.gada 4.septembrim plkst.10:00, pa e-pastu , vai Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads.

6. Piedāvājuma izvēles kritērijs: zemākā cena

7. Pielikumā:
Iepirkuma  nolikums,
dalības pieteikuma veidlapa,
finanšu piedāvājuma veidlapa.

 

Sagatavoja:

Guntis Ķīšenieks, jurists

Tel.29613611,

e-pasts:

S I A “S A L D U S   K O M U N Ā L S E R V I S S”

Vienotais reģistrācijas Nr. 48503000219

Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus , Saldus novads LV 3801

Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus , LV 3801

Tālr.Nr.63807106

E pasts:

Saldū

 

 

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu zemsliekšņa iepirkumam

 

1. Pasūtītāja nosaukums: SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”

2. Zemsliekšņa iepirkuma priekšmets un tā raksturojums: Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju fasāžu daļu labošana” (Identifikācijas Nr. SKS CA 2023/07):

2.1.Jelgavas iela 8, Saldus, Saldus novads,

2.2.Lielā iela 41, Saldus, Saldus novads,

2.3.Slimnīcas iela 4A, Saldus, Saldus novads,

2.4.Striķu iela 14, Saldus, Saldus novads,

2.5.Kuldīgas iela 38, Saldus Saldus novads.

3. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 2023.gada 30.septemris

4. Prasības iesniedzamajiem piedāvājuma dokumentiem: Dalības pieteikums un Lokālās tāmes (finanšu piedāvājums).

  • Lūdzu iesniegt savu piedāvājumu Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju fasāžu daļu labošanai par katru māju atsevišķi atbilstoši lokālai tāmei (finanšu piedāvājumam).
  • Pretendents ir tiesīgs iesūtīt piedāvājumu par visām daļām, vai tikai par vienu daļu.
  • Piedāvājumi tiks vērtēti un līgumi tiks slēgti par katru daļu atsevišķi.

 

5. Piedāvājums jāiesniedz: līdz 2023.gada 21.jūlijam plkst.10:00 uz e-pastu vai klātienē Mazā ielā 6, Saldū Saldus novadā, LV-3801.

6. Piedāvājuma izvēles kritērijs: zemākā cena

 

Sagatavoja:

Guntis Ķīšenieks, jurists

Tel.29613611,

e-pasts:

Iepirkuma procedūras dokumentācija:
Jelgavas 8, fasāde
Kuldīgas 38, fasāde
Lielā 41, fasāde
Slimnīcas 4a, fasāde
Striķu 14, fasāde
Dalibnieka pieteikums

S I A “S A L D U S   K O M U N Ā L S E R V I S S”

Vienotais reģistrācijas Nr. 48503000219

Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus , Saldus novads LV 3801

Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus , LV 3801

Tālr.Nr.63807106

E pasts:

Saldū

 

 

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu zemsliekšņa iepirkumam

 

1. Pasūtītāja nosaukums: SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”

2. Zemsliekšņa iepirkuma priekšmets un tā raksturojums: PVC logu un PVC, alumīnija ārdurvju piegāde un uzstādīšana ar apdares darbu veikšanu “SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” apsaimniekotajos objektos Saldū un Brocēnu pilsētā (Saldus novadā). (Identifikācijas Nr. SKS CA 2023/06).

3. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 2023.gada 31.decembris

4. Prasības iesniedzamajiem piedāvājuma dokumentiem: Dalības pieteikums un finanšu piedāvājums.

  • Lūdzu iesniegt savu piedāvājumu par PVC logu, PVC ārdurvju un alumīnija ārdurvju piegādi un uzstādīšanu ar apdares darbu veikšanu “SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” apsaimniekotajos objektos Saldū un Brocēnu pilsētā (Saldus novadā) par katru daļu atsevišķi atbilstoši tehniskajai specifikācijai un finanšu piedāvājumam.
  • Pretendents ir tiesīgs iesūtīt piedāvājumu par visām daļām, vai tikai par vienu daļu.
  • Piedāvājumi tiks vērtēti un līgumi tiks slēgti par katru daļu atsevišķi.

 

5. Piedāvājums jāiesniedz: līdz 2023.gada 17.jūlijam plkst.10:00 uz e-pastu vai klātienē Mazā ielā 6, Saldū Saldus novadā, LV-3801.

6. Piedāvājuma izvēles kritērijs: zemākā cena

 

Sagatavoja:

Guntis Ķīšenieks, jurists

Tel.29613611,

e-pasts:

Iepirkuma procedūras dokumentācija:
Tehniskā specifikācija logiem un durvīm, Finanšu piedāvājums
Dalibnieka pieteikums

Pielikums Nr.1

SIA ,,SALDUS KOMUNĀLSERVISS”

Kārtībai par zemsliekšņa iepirkumu veikšanu

 

S I A “S A L D U S   K O M U N Ā L S E R V I S S”

Vienotais reģistrācijas Nr. 48503000219

Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus , Saldus novads LV 3801

Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus , LV 3801

Tālr.Nr.63807106

E pasts:

 

 

2023.gada 7.jūnijā                                           Saldū

 

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu zemsliekšņa iepirkumam

 

1. Pasūtītāja nosaukums: SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”

2. Zemsliekšņa iepirkuma priekšmets un tā raksturojums: Zāles nopļaušana “SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”objektos:

2.1. Zāles nopļaušana SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” ūdensvada un kanalizācijas nozares Ziemeļu iecirknī;

2.2. Zāles nopļaušana SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” ūdensvada un kanalizācijas nozares Dienvidu iecirknī;

2.3. Zāles nopļaušana SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” ūdensvada un kanalizācijas nozares Brocēnu iecirknī.

3. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 2023.gada 30.septembris

4. Prasības iesniedzamajiem piedāvājuma dokumentiem: finanšu piedāvājums

 Lūdzu iesniegt savu piedāvājumu 1 ha zāles nopļaušanai ūdensvada un kanalizācijas nozares Dienvidu iecirknim, Ziemeļu iecirknim un Brocēnu iecirknim atsevišķi.

Zāles pļaušana tiek veikta pēc Pasūtītāja pieprasījuma un pļaušanas apjomi var mainīties.

  • Piedāvājumi tiks vērtēti un līgumi tiks slēgti par katru iecirkni atsevišķi.

 

5. Piedāvājums jāiesniedz: līdz 2023.gada 12.jūnijam plkst.10:00 pa e-pastu vai klātienē Mazā ielā 6, Saldū Saldus novadā, LV-3801

6. Piedāvājuma izvēles kritērijs: zemākā cena

 

 Sagatavoja:

Guntis Ķīšenieks, jurists

Tel.29613611,

e-pasts:

Iepirkuma procedūras dokumentācija:
Finanšu piedāvājums
Pļaujamās platības
Dalībnieka pieteikums zāles pļaušanai

a

PAZIŅOJUMS PAR ZEMSLIEKŠŅA IEPIRKUMA PROCEDŪRU


1. Pasūtītāja nosaukums: SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”

2. Zemsliekšņa iepirkuma priekšmets un tā raksturojums: Kurināmās šķeldas piegāde

3. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 2023.gada 1.jūnijs līdz 2023.gada 30.septembris.

4. Prasības iesniedzamajiem piedāvājuma dokumentiem: dalības pieteikums, finanšu piedāvājums.

5. Piedāvājums jāiesniedz: līdz 2023.gada 22.maijam plkst.10:00, pa e-pastu , vai Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads.

6. Piedāvājuma izvēles kritērijs: zemākā cena.

Iepirkuma procedūras dokumentācija:
Finansu piedavajums kurināmās Skeldas iegade
Kurināmā šķeldas piegāde nolikums
Pieteikuma veidlapa

 

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU


Finansējuma saņēmējs:

SIA”Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219, Dzirnavu iela 31,
Saldus, Saldus nov., LV 3801, Tālr.: 63807106

Investīciju projekta nosaukums: "Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana biomasas katlumājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei Slimnīcas ielā 3b, Saldū” ID Nr. SKSCA 2023/01

Iepirkuma procedūras nosaukums: "Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana biomasas katlumājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei Slimnīcas ielā 3b, Saldū" ID Nr. SKSCA 2023/01

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts

Iepirkuma "Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana biomasas katlumājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei Slimnīcas ielā 3b, Saldū"

Būvniecības izpildes vieta: Slimnīcas iela 3b Saldus, Saldus novads

Iepirkuma procedūras nolikuma dokumentāciju var saņemt:

Nolikuma dokumentācija ir elektroniski pieejama www.salduskomunalie.lv

Papildus informāciju par iepirkumu var saņemt:

Kontaktpersona: SALDUS KOMUNĀLSERVISS, SIA Agris Rozenfelds, tālr.: 22043954, e-pasts:

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

2023.gada 27. marta, plkst. 10.00, atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām

Iepirkuma procedūras nolikums: Nolikums būvdarbi

Projekts minimālā sastāvā: Dokumentu arhīvs

Komisijas sēdes protokolis Nr.4 no 28.04.2023

Nolikuma grozījumi:

Komisijas sēdes protokols:

Jautājumi un atbildes:

Informācijas izvietošanas datums: 06.03.2023

Kontakti

Biroja administratore: 63807106

Klientu apkalpošanas daļa:
63807453, 27088306 , 20041110

Namu apsaimniekošana: 63807373

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu avāriju novēršana
,
diennakts tālrunis: 26811422

ZIŅOJUMI
PAR SABIEDRĪBAS PERSONĀLA
NEGODPRĀTĪGU RĪCĪBU

Rekvizīti

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Klienu apkalpošana: Tirgotāju iela 6, Saldus

Norēķinu rekvizīti:

Swedbank AS HABALV22 LV37HABA0551052933124
SEB banka AS UNLALV2X LV42UNLA0015000508401
Citadele banka AS PARXLV22 LV11PARX0012451660002

Darba laiks

Pirmdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 18:00
Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 17:00
Piektdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 16:00

©2024 SIA "Saldus komunālserviss" . All Rights Reserved. Designed By JoomShaper