• P 8-12 13-18, O.T.C 8-12 13-17, Pie 8-12 13-16

Iepirkumi-Izsoles

Klientu
apkalpošana

Ūdens apgāde
un kanalizācija

SILTUMAPGĀDE

Decentralizētā kanalizācija

Īpašumu apsaimniekošana

 

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISSS” informācija par veiktajiem iepirkumiem  un plānotajiem iepirkumiem pēdējo 5 gadu laikā

Veiktie iepirkumi

Identifikācijas Nr.

Līguma priekšmets

Iepirkuma procedūras veids

Iepirkuma izsludināšanas datums

Piegādātāja nosaukums

Līguma noslēgšanas datuma

Līguma cena EUR (bez PVN)

2018.gads

 

 

 

 

 

 

1/2018/KF

Kanalizācijas tīklu būvdarbi Saldus aglomerācijā

Iepirkums atbilstoši “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam”

 

17.05.2018. Laikraksts “Diena”, “Saldus Zeme”

www.salduskomunalie.lv www.saldus.lv

Konsorcijs “WesLat”, kuru pārstāv SIA “Laterna”, Reģistrācijas Nr.400030003102

31.10.2018.

2486211,29

 

2/2018/KF

 

Kanalizācijas tīklu būvdarbi Saldus aglomerācijā būvuzraudzība

Iepirkums atbilstoši “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam”

 

05.06.2018. Laikraksts “Diena”, “Saldus Zeme” www.salduskomunalie.lv

 

SIA ‘Firma L4”, Reģisrtrācijas Nr.40003236001

 

 

31.10.2018.

 

 

94000.00

2019.gads

Iepirkumi nav bijuši

         

2020.gads

 

 

 

 

 

 

1.

Elektroenerģijas iegāde

Atklāts konkurs

 

10.06.2020.

 

SIA “Enefit”, reģistrācijas nr. 40003824046

 

 

 

13.08.2020.

 

0,04173 par kwh

2.

 

Degvielas iegāde SIA “Saldus komunālserviss” vajadzībām

 

 

Atklāts konkurss

 

10.06.2020.

 

SIA “Cirkle K Latvia”, reģistrācijas Nr. 40003064094

 

13.08.2020.

 

35355,50

3.

Tehniskās sāls iegāde ceļu uzturēšanai ziemas sezonā

Atklāts konkurss

 

02.11.2020.

SIA “LAT SALT TRADE”, reģistrācijas Nr.40103625065

 

23.12.2020.

 

13 250,00

2021.gads

 

 

 

 

 

 

 

SKS 2021/01

Kanalizācijas tīklu pārbūve Saldus novada Saldus pagasta Druvas ciema J.Rozentāla, Bērzu un Stacijas ielā 2.;3.un 4.kārta

Atklāts konkurss atbilstoši “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam”

 

 

23.02.2021.

 

 

SIA “KULK”

 

 

28.04.2021.

 

 

246668,38

 

SKS 2021/02

 

Degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās

Atklāts konkurss atbilstoši “ publisko iepirkumu likumam”

 

19.07.2021.

 

SIA “Circle K Latvia”

 

29.09.2021.

 

99 600,00

2022.gads

           

SKS 2022/1

Elektroenerģijas piegāde SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”vajadzībām

Atklāts konkurss atbilstoši “Publisko iepirkumu likumam”

 

14.07.2022.

 

AS “Latvenergo”

 

24.08.2022.

 

0,34660 par kwh, paredzot, ka kopējā piedāvātā līgumcena ir 901160,00

 

 

SKS 2022/2

Dabasgāzes piegāde SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”vajadzībām”

Atklāts konkurss atbilstoši “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam”

28.08.2022.

SIA “Ignitis”

17.10.2022.

18,87 euro/mwh Dabasgāzes cena tiek aprēķināta pēc formulas TTFfm + 18,87 EUR (astoņpadsmit euro un 87 centi) par MWh bez akcīzes un pievienotās vērtības nodokļa.

 

SKS 2022/3

Degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās Brocēnu pilsētas un LR teritorijā

Atklāts konkurss atbilstoši “Publisko iepirkumu likumam”

04.10.2022.

AS “VIADA Baltija”

14.11.2022.

45 423,50

SKS 2022/4

Par tehniskās apkopes, remontu un rezerves daļu iegādi transportlīdzekļiem

Atklāts konkurss atbilstoši “Publisko iepirkumu likumam”

18.10.2022.

SIA "ARDS"- vieglo automašīnu apkope un remonts

 

11.01.2023.

20,00 stundā

 

 

 

 

ZS "Krastkalni"-vieglo automašīnu apkope un remonts

 

18.01.2023.

20,00 stundā

 

 

 

 

SIA "ARDS"- smago automašīnu apkope un remonts

 

18.01.2023.

25,00 stundā

 

 

 

 

ZS "Krastkalni"-smago automašīnu apkope un remonts

 

18.01.2023.

25,00 stundā

 

 

 

 

ZS "Krastkalni"-traktoru New Holland un JCB apkope un remonts

 

18.01.2023.

30,00 stundā

 

 

 

 

SIA "Agritech" - traktoru New Holland un JCB apkope un remonts

 

18.01.2023.

EUR 1.0/pēc sniegtā finanšu piedāvājuma EUR 60,00

 

 

 

 

ZS "Krastkalni"-traktora Valtra apkope un remonts

 

18.01.2023.

30,00 stundā

SKS 2022/5

Siltumenerģijas piegāde SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”vajadzībām

Atklāts konkurss atbilstoši “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam”

14.10.2022.

SIA ‘Sātiņi LM”

19.12.2022.

79,65 MWh

SKS 2022/6

Saldus novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un neapdzīvojamo ēku koplietošanas telpu uzkopšanas pakalpojumi

Atklāts konkurss atbilstoši “Publisko iepirkumu likumam”

30.11.2022.

SIA “Carolina LV

27.12.2022.

35369,00

 

 

 

 

Plānotie iepirkumi 2023.gadā

Nr.p.k.

Līguma priekšmets

Iepirkuma procedūras veids

Plānotais iepirkuma izsludināšanas laiks

Piegādātāja nosaukums

Līguma noslēgšanas datuma

Plānotā līguma cena EUR (bez PVN)

1.

Avārijas dienesta pakalpojumu nodrošināšana Saldus novada daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām

Atklāts konkurss atbilstoši “Publisko iepirkumu likumam”

 

1.ceturksnis

 

 

 

70 000,00 uz 24 mēnešiem

2.

Elektroenerģijas piegāde

Atklāts konkurss atbilstoši “Publisko iepirkumu likumam”

1.ceturksnis

 

 

500 000,00 uz 12 mēnešiem

3.

Dabasgāzes piegāde

Atklāts konkurss atbilstoši “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam”

3.ceturksnis

 

 

1000000,00 uz 12 mēnešiem

4.

Degvielas iegāde SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”vajadzībām

 

 

 

 

 

4.1.

Degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās Brocēnu pilsēta un LR teritorija

Atklāts konkurss atbilstoši “Publisko iepirkumu likumam”

3.ceturksnis

 

 

135 000,00

4.2.

Degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās Saldus pilsēta un LR teritorija

Atklāts konkurss atbilstoši “Publisko iepirkumu likumam”

3.ceturksnis

 

 

144 000,00

5.

Siltumenerģijas piegāde

Atklāts konkurss atbilstoši “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam”

4.ceturksnis

 

 

6000000,00 uz 60 mēnešiem

6.

Šķeldas piegāde

Atklāts konkurss atbilstoši “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam”

2.ceturksnis

 

 

600000,00 uz apkures sezonu

7.

Granulu piegāde

Atklāts konkurss atbilstoši “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam”

3.ceturksnis

 

 

400000,00 uz apkures sezonu

8.

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”apsaimniekojamo ēku tehniskās apsekošanas veikšana

Atklāts konkurss atbilstoši “Publisko iepirkumu likumam”

2.ceturksnis

 

 

75 000,00

9.

Par tehniskās apkopes, remontu un rezerves daļu iegādi transporta līdzekliem

Atklāts konkurss atbilstoši “Publisko iepirkumu likumam”

4.ceturksnis

 

 

135 000,00 uz 12 mēnešiem

Kontakti

Biroja administratore: 63807106

Klientu apkalpošanas daļa:
63807453, 27088306 , 20041110

Namu apsaimniekošana: 63807373

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu avāriju novēršana
,
diennakts tālrunis: 26811422

ZIŅOJUMI
PAR SABIEDRĪBAS PERSONĀLA
NEGODPRĀTĪGU RĪCĪBU

Rekvizīti

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Klienu apkalpošana: Tirgotāju iela 6, Saldus

Norēķinu rekvizīti:

Swedbank AS HABALV22 LV37HABA0551052933124
SEB banka AS UNLALV2X LV42UNLA0015000508401
Citadele banka AS PARXLV22 LV11PARX0012451660002

Darba laiks

Pirmdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 18:00
Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 17:00
Piektdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 16:00

©2024 SIA "Saldus komunālserviss" . All Rights Reserved. Designed By JoomShaper