• P 8-12 13-18, O.T.C 8-12 13-17, Pie 8-12 13-16

Iepirkumi-Izsoles

Klientu
apkalpošana

Ūdens apgāde
un kanalizācija

SILTUMAPGĀDE

Decentralizētā kanalizācija

Īpašumu apsaimniekošana

 

Paziņojums par izsoli Brīvības 1B

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” rīko Nekustamā īpašuma ar adresi Brīvības iela 1B, Saldū un kadastra Nr.84010060144 daļas ar platību 1 275,0m2 Apbūves tiesības atklātu mutisku izsoli.

Izsoles dalības maksa 10,00 euro.

Sākumcena- 1080,00 euro gadā, nodrošinājuma maksa 300,00 euro, izsoles kāpuma solis 50,00 euro.

Pieteikšanās izsolei notiek no 2022.gada 11.aprīļa plkst. 8:00 līdz 2022.gada 19..aprīlim.

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”, Mazā ielā 6, Saldū, Saldus novadā darba laikā no plkst.8: 00-12:00 un no 13:00-17,00 vai, ja pieteikumu iesniedz parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot uz e-pasta adresi:

Izsole notiks 2022.gada 25.aprīlī plkst.14:00 Dzirnavu ielā 31, Saldus, Saldus novads, telpā “Zāle”

Izsoles noteikumi

Pieteikums

Kontakti

Biroja administratore: 63807106

Klientu apkalpošanas daļa:
63807453, 27088306 , 20041110

Namu apsaimniekošana: 63807373

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu avāriju novēršana
,
diennakts tālrunis: 26811422

ZIŅOJUMI
PAR SABIEDRĪBAS PERSONĀLA
NEGODPRĀTĪGU RĪCĪBU

Rekvizīti

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Klienu apkalpošana: Tirgotāju iela 6, Saldus

Norēķinu rekvizīti:

Swedbank AS HABALV22 LV37HABA0551052933124
SEB banka AS UNLALV2X LV42UNLA0015000508401
Citadele banka AS PARXLV22 LV11PARX0012451660002

Darba laiks

Pirmdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 18:00
Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 17:00
Piektdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 16:00

©2024 SIA "Saldus komunālserviss" . All Rights Reserved. Designed By JoomShaper