• P 8-12 13-18, O.T.C 8-12 13-17, Pie 8-12 13-16

Iepirkumi-Izsoles

Klientu
apkalpošana

Ūdens apgāde
un kanalizācija

SILTUMAPGĀDE

Decentralizētā kanalizācija

Īpašumu apsaimniekošana

 

Paziņojums par DT 75 atkārtotu izsoli

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” rīko kustamās mantas – Buldozers uz traktora DT-75 mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles reģistrācijas maksa 10,00 euro, t.sk.PVN.

Sākumcena- 2350,00 euro( t.sk.PVN), nodrošinājuma maksa 235,00 euro, izsoles kāpuma solis 50,00 euro.

Pieteikšanās izsolei notiek no 2022.gada 27.aprīļa plkst. 8:00 līdz 2022.gada 5.maija plkst. 16:00.

Pieteikties uz izsoli var, iesniedzot rakstisku pieteikumu un nodrošinājumu un reģistrācijas maksas samaksas apliecinošus dokumentus SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”- Mazā ielā 6, Saldū, Saldus novadā izsoles komisijas sekretārei, kontakttālrunis 63807106.

Izsole notiks 2022.gada 9.maijā plkst.10:00 Dzirnavu ielā 31, Saldus, Saldus novads, telpā “Zāle”

Buldozera apskate iespējama iepriekš sazinoties pa tālruni 29713718, Pēteris Dubra.

Izsoles noteikumi

Kontakti

Biroja administratore: 63807106

Klientu apkalpošanas daļa:
63807453, 27088306 , 20041110

Namu apsaimniekošana: 63807373

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu avāriju novēršana
,
diennakts tālrunis: 26811422

ZIŅOJUMI
PAR SABIEDRĪBAS PERSONĀLA
NEGODPRĀTĪGU RĪCĪBU

Rekvizīti

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Klienu apkalpošana: Tirgotāju iela 6, Saldus

Norēķinu rekvizīti:

Swedbank AS HABALV22 LV37HABA0551052933124
SEB banka AS UNLALV2X LV42UNLA0015000508401
Citadele banka AS PARXLV22 LV11PARX0012451660002

Darba laiks

Pirmdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 18:00
Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 17:00
Piektdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 16:00

©2024 SIA "Saldus komunālserviss" . All Rights Reserved. Designed By JoomShaper