• 63807106
  • P-Pie 8:00-12:00 13:00-17:00

Plānotie iepirkumi

SIA “Saldus komunālserviss” informācija par veiktajiem un plānotajiem iepirkumiem pēdējo 5.gadu laikā

Iepirkuma identifikacijas Nr.

Līguma priekšmets

Iepirkuma procedūras veids

Iepirkuma izsludināšanas datums

Piegādātāja nosaukums

Līguma noslēgšanas datums

Līguma Cena

(bez PVN)

EUR

2016.gads

 

 

1/2016/PRO

 

Būvprojekta “Kanalizācijas tīklu būvniecība Saldus aglomerācijā” izstrāde un autoruzraudzība

Iepirkums atbilstoši “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam”

18.02.2016.

Laikraksts.“Saldus Zeme”

www.salduskomunalie.lv

 

SIA “Lakalme”, Reģistrācijas Nr.

40003379590

 

31.03.2016.

 

36933.00

2017.gadā iepirkumi nav veikti

2018.gads

 

1/2018/KF

 

Kanalizācijas tīklu būvdarbi Saldus aglomerācijā

 

Iepirkums atbilstoši “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam”

 

 

17.05.2018. Laikraksts “Diena”, “Saldus Zeme”

www.salduskomunalie.lv www.saldus.lv

 

Konsorcijs “WesLat”, kuru pārstāv SIA “Laterna”, Reģistrācijas Nr.400030003102

 

 

31.10.2018.

 

 

2486211,29

 

2/2018/KF

 

Kanalizācijas tīklu būvdarbi Saldus aglomerācijā būvuzraudzība

Iepirkums atbilstoši “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam”

 

05.06.2018. Laikraksts “Diena”, “Saldus Zeme” www.salduskomunalie.lv

 

SIA ‘Firma L4”, Reģisrtrācijas Nr.40003236001

 

 

31.10.2018.

 

 

94000.00

2019.gadā iepirkumi nav veikti

2020.gads

1.

Elektroenerģijas iegāde

Atklāts konkurs

 

10.06.2020.

 

SIA “Enefit”, reģistrācijas nr. 40003824046

 

 

 

13.08.2020.

 

0,04173 par kwh

2.

 

Degvielas iegāde SIA “Saldus komunālserviss” vajadzībām

 

 

Atklāts konkurss

 

10.06.2020.

 

SIA “Cirkle K Latvia”, reģistrācijas Nr. 40003064094

 

13.08.2020.

 

35355,50

3.

Tehniskās sāls iegāde ceļu uzturēšanai ziemas sezonā

Atklāts konkurss

 

02.11.2020.

SIA “LAT SALT TRADE”, reģistrācijas Nr.40103625065

 

23.12.2020.

 

13 250,00

Plānotie iepirkumi 2021.gadā

Iepirkuma identifikacijas Nr.

Līguma priekšmets

Iepirkuma procedūras veids

Iepirkuma izsludināšanas datums

Piegādātāja nosaukums

Līguma noslēgšanas datums

Līguma Cena

(bez PVN)

EUR

1.

Kanalizācijas tīklu pārbūve Saldus novada Saldus pagasta Druvas ciema J.Rozentāla, Bērzu un Stacijas ielās 2, 3 un 4 kārta

Atklāts konkurss (atbilstoši “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam”

Plānots izsludināt 2021.gada 1.ceturksnī

 

Izsludināts 23.02.2021.

 

SIA “KULK”, reģistrācijas Nr.41703007150

 

 

246668,38

 

 

1.

 

Vieglo automašīnu servisa pakalpojumi un rezerves daļas

Atklāts konkurss (atbilstoši Publisko iepirkumu likumam)

 

Plānots izsludināt 2021.gada 3.ceturksnī

   

 

Paredzamā līgumcena 16 000,00

 

2.

 

Kravas automobiļu servisa pakalpojumi un rezerves daļas

 

Atklāts konkurss (atbilstoši Publisko iepirkumu likumam)

 

Plānots izsludināt 2021.gada 3.ceturksnī

   

 

Paredzamā līgumcena 13 000,00

3.

Degvielas iegāde SIA “Saldus komunālserviss” vajadzībām

 

Atklāts konkurss (atbilstoši Publisko iepirkumu likumam)

 

Plānots izsludināt 2021.gada 3.ceturksnī

   

 

Paredzamā līgumcena 50 000,00

Sākot ar 2020.gada 1.janvāri visa ar iepirkumiem saistītā dokumentācija ir publicēta Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS)

Kontakti

Sekretāre: 63807106

Klientu apkalpošanas daļa:
63807453, 27088306 , 20041110

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu avāriju novēršana,
diennakts tālrunis: 26811422

Kapu administrators: 63807457 diennakts tālrunis: 29189226

Rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ Saldus komunālserviss”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801

BANKAS:

AS "SEB banka" - norēķinu konts LV42UNLA0015000508401
AS "Citadele Banka" - norēķinu konts LV11PARX0012451660002

Darba laiks

Darba dienās 8:00-12:00 13:00-17:00

Meklēt