• 63807106
  • P-Pie 8:00-12:00 13:00-17:00

Veiktie iepirkumi

 

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ PIEŅEMTO LĒMUMU


Finansējuma saņēmējs:

SIA”Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219, Dzirnavu iela 31,
Saldus, Saldus nov., LV 3801, Tālr.: 63807106

Investīciju projekta nosaukums: „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta”

(Nr.5.3.1.0/16/I/015)

Iepirkuma procedūras nosaukums: „Kanalizācijas tīklu būvdarbi Saldus aglomerācijā (id.Nr.1/2018/KF)

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts - Kanalizācijas tīklu izbūve Saldū

Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve: 7 543m (bez pievadiem), t.sk. kanalizācijas spiedvadi ~ 1200m, jaunu sūkņu staciju izbūve: 5 gab

Piedāvājuma līgumcena: 2 486 211,29 EUR bez (PVN)

Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukums:

Konsorcijs „WesLat”, kuru pārstāvēs SIA „Laterna”, reģ.nr. 40003003102

Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2018.gada 12.oktobris.

Informācijas izvietošanas datums: 19.10.2018

 

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ PIEŅEMTO LĒMUMU

 

Finansējuma saņēmējs:

SIA”Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219, Dzirnavu iela 31,
Saldus, Saldus nov., LV 3801, Tālr.: 63807106.

Investīciju projekta nosaukums: „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta”

(Nr.5.3.1.0/16/I/015).

Iepirkuma procedūras nosaukums: „Kanalizācijas tīklu būvdarbi Saldus aglomerācijā būvuzraudzība” (id.Nr.2/2018/KF).

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts - Kanalizācijas tīklu izbūve Saldū

Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve: 7 543m (bez pievadiem), t.sk. kanalizācijas spiedvadi ~ 1200m, jaunu sūkņu staciju izbūve: 5 gab.

Piedāvājuma līgumcena: 94 000,00 EUR (bez PVN).

Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukums: SIA „Firma L4”, reģistrācijas numurs 40003236001.

Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2018. gada 5.oktobris.

 

Protokols

Informācijas izvietošanas datums: 11.10.2018

 

PAZIŅOJUMS PAR GROZĪJUMIEM IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ


Finansējuma saņēmējs:

SIA ”Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219, Dzirnavu iela 31,
Saldus, Saldus nov., LV 3801, Tālr.: 63807106

Investīciju projekta nosaukums: „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta”

(Nr.5.3.1.0/16/I/015)

Iepirkuma procedūras nosaukums: „Kanalizācijas tīklu būvdarbi Saldus aglomerācijā (id.Nr.1/2018/KF)

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts - Kanalizācijas tīklu izbūve Saldū

Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve: 7 543m (bez pievadiem), t.sk. kanalizācijas spiedvadi ~ 1200m, jaunu sūkņu staciju izbūve: 5 gab

Iepirkuma procedūras nolikuma dokumentāciju var saņemt:
Nolikuma dokumentācija ir elektroniski pieejama www.salduskomunalie.lv

Būvprojektu var saņemt digitālā veidā saņemot saiti lejuplādēšanai, iepriekš uzrakstot uz e-pastu: pieprasījumu

Papildus informāciju par iepirkumu var saņemt: Kontaktpersona: Jānis Blūms,
T: 29551442,

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 7. augusts, plkst. 10.00, atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām

 

Iepirkuma procedūras nolikums ar pielikumiem:

Nolikums būvdarbi

Finanšu piedāvājumu veidnes ar precizējumiem

Informācijas izvietošanas datums: 20.07.2018

Atbildes uz jautājumiem 27.07.2018
Atbildes uz jautājumiem 17.07.2018

 

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU


Finansējuma saņēmējs:

SIA ”Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219, Dzirnavu iela 31,
Saldus, Saldus nov., LV 3801, Tālr.: 63807106

Investīciju projekta nosaukums: „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta”

(Nr.5.3.1.0/16/I/015)

Iepirkuma procedūras nosaukums: „Kanalizācijas tīklu būvdarbi Saldus aglomerācijā (id.Nr.1/2018/KF)

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts - Kanalizācijas tīklu izbūve Saldū

Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve: 7 543m (bez pievadiem), t.sk. kanalizācijas spiedvadi ~ 1200m, jaunu sūkņu staciju izbūve: 5 gab

Iepirkuma procedūras nolikuma dokumentāciju var saņemt:
Nolikuma dokumentācija ir elektroniski pieejama www.salduskomunalie.lv

Būvprojektu var saņemt digitālā veidā saņemot saiti lejuplādēšanai, iepriekš uzrakstot uz e-pastu: pieprasījumu

Papildus informāciju par iepirkumu var saņemt: Kontaktpersona: Jānis Blūms,
T: 29551442,

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 24. jūlijs, plkst. 10.00, atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām

 

Iepirkuma procedūras nolikums ar pielikumiem:

Nolikums būvdarbi

A pielikums: Tehniskā specifikācija un pasūtītāja īpašās prasības

C8 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidnes un precizēti darba apjomi

Informācijas izvietošanas datums: 19.06.2018

Atbildes uz pretendentu jautājumiem

 

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS PĀRTRAUKŠANU


Finansējuma saņēmējs:

SIA ”Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219, Dzirnavu iela 31,
Saldus, Saldus nov., LV 3801, Tālr.: 63807106

Investīciju projekta nosaukums: „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta”

(Nr.5.3.1.0/16/I/015)

Iepirkuma procedūras nosaukums: „Kanalizācijas tīklu būvdarbi Saldus aglomerācijā (id.Nr.1/2018/KF)

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts - Kanalizācijas tīklu izbūve Saldū

Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve: 7 543m (bez pievadiem), t.sk. kanalizācijas spiedvadi ~ 1200m, jaunu sūkņu staciju izbūve: 5 gab

Iepirkuma procedūras nolikuma dokumentāciju var saņemt:
Nolikuma dokumentācija ir elektroniski pieejama www.salduskomunalie.lv

Būvprojektu var saņemt digitālā veidā saņemot saiti lejuplādēšanai, iepriekš uzrakstot uz e-pastu: pieprasījumu

Papildus informāciju par iepirkumu var saņemt: Kontaktpersona: Jānis Blūms,
T: 29551442,

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 22. jūnijs, plkst. 10.00, atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām

 

Informācijas izvietošanas datums: 08.06.2018

 

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU


Finansējuma saņēmējs:

SIA ”Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219, Dzirnavu iela 31,
Saldus, Saldus nov., LV 3801, Tālr.: 63807106

Investīciju projekta nosaukums: „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta”

(Nr.5.3.1.0/16/I/015)

Iepirkuma procedūras nosaukums: „Kanalizācijas tīklu būvdarbi Saldus aglomerācijā būvuzraudzība” (id.Nr.2/2018/KF)

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts - Kanalizācijas tīklu izbūve Saldū

Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve: 7 543m (bez pievadiem), t.sk. kanalizācijas spiedvadi ~ 1200m, jaunu sūkņu staciju izbūve: 5 gab

Iepirkuma procedūras nolikuma dokumentāciju var saņemt:
Nolikuma dokumentācija ir elektroniski pieejama www.salduskomunalie.lv

Papildus informāciju par iepirkumu var saņemt: Kontaktpersona: Jānis Blūms,
T: 29551442,

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada . 6.jūlijs, plkst. 10.00, atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām

 

Iepirkuma procedūras nolikums ar pielikumiem:

A pielikums

Nolikums būvuzraudziba

Informācijas izvietošanas datums: 05.06.2018

 

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU


Finansējuma saņēmējs:

SIA ”Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219, Dzirnavu iela 31,
Saldus, Saldus nov., LV 3801, Tālr.: 63807106

Investīciju projekta nosaukums: „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta”

(Nr.5.3.1.0/16/I/015)

Iepirkuma procedūras nosaukums: „Kanalizācijas tīklu būvdarbi Saldus aglomerācijā (id.Nr.1/2018/KF)

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts - Kanalizācijas tīklu izbūve Saldū

Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve: 7 543m (neskaitot pievadus), t.sk. kanalizācijas spiedvadi ~ 1200m, jaunu sūkņu staciju izbūve: 5 gab

Iepirkuma procedūras nolikuma dokumentāciju var saņemt:
Nolikuma dokumentācija ir elektroniski pieejama www.salduskomunalie.lv

Būvprojektu var saņemt digitālā veidā saņemot saiti lejuplādēšanai, iepriekš uzrakstot uz e-pastu: pieprasījumu

Papildus informāciju par iepirkumu var saņemt: Kontaktpersona: Jānis Blūms,
T: 29551442,

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 22. jūnijs, plkst. 10.00, atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām

 

Iepirkuma procedūras nolikums ar pielikumiem:

Nolikums būvdarbi

A pielikums: Tehniskā specifikācija un pasūtītāja īpašās prasības

D8 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidnes un precizēti darba apjomi

Informācijas izvietošanas datums: 17.05.2018

 

Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu

Pasūtītājs: SIA”Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219, Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus nov., LV 3801,
Tālr.: 63807106, fakss: 63825383.

Iepirkuma procedūras nosaukums: būvprojekta „Kanalizācijas tīklu būvniecība Saldus aglomerācijā” izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi (Ident. Nr.1/2016/PRO).

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana būvprojektam „Kanalizācijas tīklu būvniecība Saldus aglomerācijā”.
Plānotais kanalizācijas tīklu garums 7,7 km.

Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukums:
SIA „Lakalme”, reģistrācijas numurs 40003379590.

Piedāvājuma līgumcena: 36 933.00 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu peņemšanas datums:
2016.gada 24. martā.

 

Protokols

Informācijas izvietošanas datums: 29.03.2016

 

Paziņojums par iepirkuma procedūru

Pasūtītājs: SIA”Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219, Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus nov., LV 3801,
Tālr.: 63807106, fakss: 63825383.

Iepirkuma procedūras nosaukums: būvprojekta „Kanalizācijas tīklu būvniecība Saldus aglomerācijā” izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi (Ident. Nr.1/2016/PRO).

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana būvprojektam „Kanalizācijas tīklu būvniecība Saldus aglomerācijā”.
Plānotais kanalizācijas tīklu garums 7,7 km.

Iepirkuma procedūras nolikuma dokumentāciju var saņemt: Nolikuma dokumentācija ir elektroniski piejama www.salduskomunalie.lv

Nolikums projektēšana

Pielikums Nr.1

Nolikums-projektēšana precizējumi(Publicēšanas datums 24.02.2016).
Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols

Papildus informāciju par iepirkumu var saņemt: Kontaktpersona: Jānis Blūms,
T: 29551442,

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2016.gada 4. marts, plkst.10.00, atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām.

Informācijas izvietošanas datums: 18.02.2016

Kontakti

Sekretāre: 63807106

Klientu apkalpošanas daļa:
63807453, 27088306 , 20041110

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu avāriju novēršana,
diennakts tālrunis: 26811422

Kapu administrators: 63807457 diennakts tālrunis: 29189226

Rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ Saldus komunālserviss”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801

BANKAS:

AS "SEB banka" - norēķinu konts LV42UNLA0015000508401
AS "Citadele Banka" - norēķinu konts LV11PARX0012451660002

Darba laiks

Darba dienās 8:00-12:00 13:00-17:00

Meklēt