• P 8-12 13-18, O.T.C 8-12 13-17, Pie 8-12 13-16

Siltumenerģijas tarifs

Klientu
apkalpošana

Ūdens apgāde
un kanalizācija

SILTUMAPGĀDE

Decentralizētā kanalizācija

Īpašumu apsaimniekošana

 

Siltumenerģijas tarifs

Spēkā esošais siltumenerģijas tarifs 93.29 EUR/MWh (bez PVN)

Atzītais noteiktais siltumenerģijas apgādes  tarifs bez pievienotās vērtības nodokļa stāsies spēkā ar 2023.gada 1.augustu un tas būs EUR/MWh 93,29. 

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Noteiktais tarifs

(bez PVN)

 Ražošanas tarifs, EUR/MWh

66,08

 Pārvades un sadales tarifs, EUR/MWh

25,20

 Tirdzniecības tarifs, EUR/MWh

1.5

 Akcīzes nodokļa komponente, EUR/MWh

0.51

 Siltumenerģijas gala tarifs, EUR/MWh

 

93,29

Siltumenerģijas patēriņš 2023

Siltumenerģijas patēriņš 2022

Kontakti

Biroja administratore: 63807106

Klientu apkalpošanas daļa:
63807453, 27088306 , 20041110

Namu apsaimniekošana: 63807373

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu avāriju novēršana
,
diennakts tālrunis: 26811422

ZIŅOJUMI
PAR SABIEDRĪBAS PERSONĀLA
NEGODPRĀTĪGU RĪCĪBU

Rekvizīti

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Klienu apkalpošana: Tirgotāju iela 6, Saldus

Norēķinu rekvizīti:

Swedbank AS HABALV22 LV37HABA0551052933124
SEB banka AS UNLALV2X LV42UNLA0015000508401
Citadele banka AS PARXLV22 LV11PARX0012451660002

Darba laiks

Pirmdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 18:00
Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 17:00
Piektdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 16:00

©2023 SIA "Saldus komunālserviss" . All Rights Reserved. Designed By JoomShaper