• 63807106
  • P-Pie 8:00-12:00 13:00-17:00

Kontakti

Kontakti:

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Tālrunis: 63807106
e-pasts:

DARBA LAIKS:

Darba dienās no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 17:00

BANKAS:

AS SEB banka- norēķinu konts LV42UNLA0015000508401
AS "Citadele Banka" - norēķinu konts LV11PARX0012451660002

Nr. Amats Vārds, Uzvārds Tālruņa Nr. e-pasts
1 Valdes priekšsēdētājs Jānis Blūms 29551442
2 Ražošanas direktors Pēteris Dubra 29713718
3 Galvenā grāmatvede Ruta Šlanka 63807452
4 Sekretāre Lāsma Jākobsone 63807106
5 Ūdensvada un kanalizācijas
nozares vadītājs
Ritvars Akerfelds 29283539
6 Ūdensvada un kanalizācijas
nozares vadītājs, Dienvidu iecirknis
(Jaunauces pag., Vadakstes pag.,
Rubas pag., Ezeres pag., Zaņas pag.,
Pampāļu pag., Nīgrandes pag., Kursīšu pag.)
Rainers Ginters 26800504
7 Ūdensvada un kanalizācijas
nozares vadītājs, Ziemeļu iecirknis
(Novadnieku pag.,
Zvārdes pag., Zirņu pag.,
Lutriņu pag. "Namiķi"., Šķēdes pag.,
Jaunlutriņu pag., Saldus pag.)
Edgars Ūželis 27002740
8 Tehniskais speciālists Guntis Spuris 27091622
9 Klientu apkalpošanas daļa   27088306, 20041110  
  Klientu apkalpošanas speciāliste Iveta Lilienšteina 63807453, 27088306
  Klientu apkalpošanas speciāliste Inese Segliņa 63807453, 27088306
10 Kapu administrators Zenta Grūtupa 63807457, 29189226
11 Transporta dispečers
Liene Grīsle 63807454, 26376800

Kontakti

Sekretāre: 63807106

Klientu apkalpošanas daļa:
63807453, 27088306 , 20041110

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu avāriju novēršana,
diennakts tālrunis: 26811422

Kapu administrators: 63807457 diennakts tālrunis: 29189226

ZIŅOJUMI
PAR SABIEDRĪBAS PERSONĀLA
NEGODPRĀTĪGU RĪCĪBU

Rekvizīti

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801

BANKAS:

AS "SEB banka" - norēķinu konts LV42UNLA0015000508401
AS "Citadele Banka" - norēķinu konts LV11PARX0012451660002

Darba laiks

Darba dienās 8:00-12:00 13:00-17:00

Meklēt