• P 8-12 13-18, O.T.C 8-12 13-17, Pie 8-12 13-16

Kontakti

Klientu
apkalpošana

Ūdens apgāde
un kanalizācija

SILTUMAPGĀDE

Decentralizētā kanalizācija

Īpašumu apsaimniekošana

 

Kontakti:

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Klienu apkalpošana: Tirgotāju iela 6, Saldus
e-pasts:

DARBA LAIKS:

Pirmdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 18:00
Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 17:00
Piektdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 16:00

Norēķinu rekvizīti:

Swedbank AS HABALV22 LV37HABA0551052933124
SEB banka AS UNLALV2X LV42UNLA0015000508401
Citadele banka AS PARXLV22 LV11PARX0012451660002

Nr. Amats Tālruņa Nr. e-pasts
1 Klientu apkalpošanas daļa    
1 Klientu apkalpošanas daļas vadītāja 63865443, 28336665  
2 Klientu apkalpošanas speciālisti 63807453, 27088306
20041110, 63807373
3 Transporta dispečers
63807454, 26376800  
4 Ražošanas direktors
ūdenssaimniecībā
29713718  
5 Ražošanas direktors
īpašumu apsaimniekošanā
22328763  
6 Ūdensvada un kanalizācijas
nozares vadītājs(Saldus pilsēta)
29283539  
7 Ūdensvada un kanalizācijas
nozares vadītājs, Dienvidu iecirknis
(Jaunauces pag., Vadakstes pag.,
Rubas pag., Ezeres pag., Zaņas pag.,
Pampāļu pag., Nīgrandes pag., Kursīšu pag.)
26800504  
8 Ūdensvada un kanalizācijas
nozares vadītājs, Ziemeļu iecirknis
(Novadnieku pag.,
Zvārdes pag., Zirņu pag.,
Lutriņu pag. "Namiķi"., Šķēdes pag.,
Jaunlutriņu pag., Saldus pag.)
27002740  
9 Ūdensvada un kanalizācijas nozare
Brocēnu iecirknis (Brocēnu pilsēta,
Gaiķu pag., Remtes pag.,
Blīdenes pag., Cieceres pag.)
27853468  
10 Namu pārvaldnieks 63807373
11 Ūdenssaimniecības speciālists 27091622  
12 Siltumapgādes nozare 27855905  
13 Valdes priekšsēdētājs 22043954  
14 Valdes loceklis    
14 Biroja vadītāja 63807106
15 Grāmatvedība 63807452  

Kontakti

Biroja administratore: 63807106

Klientu apkalpošanas daļa:
63807453, 27088306 , 20041110

Namu apsaimniekošana: 63807373

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu avāriju novēršana
,
diennakts tālrunis: 26811422

ZIŅOJUMI
PAR SABIEDRĪBAS PERSONĀLA
NEGODPRĀTĪGU RĪCĪBU

Rekvizīti

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Klienu apkalpošana: Tirgotāju iela 6, Saldus

Norēķinu rekvizīti:

Swedbank AS HABALV22 LV37HABA0551052933124
SEB banka AS UNLALV2X LV42UNLA0015000508401
Citadele banka AS PARXLV22 LV11PARX0012451660002

Darba laiks

Pirmdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 18:00
Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 17:00
Piektdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 16:00

©2024 SIA "Saldus komunālserviss" . All Rights Reserved. Designed By JoomShaper