• P 8-12 13-18, O.T.C 8-12 13-17, Pie 8-12 13-16

Asenizācijas pakalpojumi

Klientu
apkalpošana

Ūdens apgāde
un kanalizācija

SILTUMAPGĀDE

Decentralizētā kanalizācija

Īpašumu apsaimniekošana

 

Asenizācijas pakalpojumi:

Asenizācijas izvešana par 1m³ 7.69 EUR (bez PVN)*

*cena norādīta pakalpojuma sniegšanai Saldus pilsētas robežā

Pakalpojumu pieteikšana
Transporta dispečeris: Tālrunis: 63807454, 26376800

Informējam, ka ar 2023. gada 1.martu stājas spēkā šāds izcenojums par asenizācijas pakalpojumiem:

 

Šķidro sadzīves atkritumu savākšana un aiztransportēšana ar automašīnu Mercedes Benz Atego (5 km robežās) (minimālais pakalpojumu sniegšanas apjoms 1 m3)

Par 1 m3 8,22 EUR (bez PVN)

Asenizācijas automašīnas Mercedes Benz Atego izmaksas 0,86 EUR/ km (bez PVN);

Asenizācijas automašīnas Mercedes Benz Atego izmaksas 30,07 EUR/ h (bez PVN);

 

Šķidro sadzīves atkritumu savākšana un aiztransportēšana ar automašīnu Mercedes Benz Atego  ar attālinātu izsūkšanu ( no 10 m līdz 30 m) (minimālais pakalpojumu sniegšanas apjoms 1 m3)

Par 1 m3 12,95 EUR (bez PVN)

 

Šķidro sadzīves atkritumu savākšana un aiztransportēšana ar automašīnu Mercedes Benz Atego Saldus novada pagastos pēc iepriekš sastādīta grafika (minimālais pakalpojumu sniegšanas apjoms 1 m3)

Par 1 m3 13,81 EUR (bez PVN).

Kontakti

Biroja administratore: 63807106

Klientu apkalpošanas daļa:
63807453, 27088306 , 20041110

Namu apsaimniekošana: 63807373

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu avāriju novēršana
,
diennakts tālrunis: 26811422

ZIŅOJUMI
PAR SABIEDRĪBAS PERSONĀLA
NEGODPRĀTĪGU RĪCĪBU

Rekvizīti

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Klienu apkalpošana: Tirgotāju iela 6, Saldus

Norēķinu rekvizīti:

Swedbank AS HABALV22 LV37HABA0551052933124
SEB banka AS UNLALV2X LV42UNLA0015000508401
Citadele banka AS PARXLV22 LV11PARX0012451660002

Darba laiks

Pirmdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 18:00
Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 17:00
Piektdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 16:00

©2024 SIA "Saldus komunālserviss" . All Rights Reserved. Designed By JoomShaper