• 63807106
  • P-Pie 8:00-12:00 13:00-17:00

Kapsētu pakalpojumi

Kapu apsaimniekošanas izcenojumi:
(Rīk.Nr.39 no 04.08.2017)

  1. Sēru cermonijas zāles noma (par reizi) – EUR 20.00
  2. Kapličas noma - EUR 2.89 par diennakti
  3. Saldētavas noma - EUR 7.44 par diennakti
  4. Dvieļu lietošana - EUR 4.13 vienas bēres

Tālrunis: 63807457, 29189226

Kapu administrators:

  • Apbedījumu vietu ierādīšana (Čāpātāju un Dubeskroga kapsētās);
  • Izziņu izsniegšana par apbedījuma vietu (Čāpātāju, Dubeskroga un Saldus pilsētas kapsētās).

Tālrunis: 63807457, 29189226

Saistošie noteikumi Saldus novada kapsētu uzturēšana un izmantošana

Kontakti

Sekretāre: 63807106

Klientu apkalpošanas daļa:
63807453, 27088306 , 20041110

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu avāriju novēršana,
diennakts tālrunis: 26811422

Kapu administrators: 63807457 diennakts tālrunis: 29189226

ZIŅOJUMI
PAR SABIEDRĪBAS PERSONĀLA
NEGODPRĀTĪGU RĪCĪBU

Rekvizīti

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801

BANKAS:

AS "SEB banka" - norēķinu konts LV42UNLA0015000508401
AS "Citadele Banka" - norēķinu konts LV11PARX0012451660002

Darba laiks

Darba dienās 8:00-12:00 13:00-17:00

Meklēt