• 63807106
  • P-Pie 8:00-12:00 13:00-17:00

Tiešie norēķini

Tiešie norēķini:

Daudzdzīvokļu namu īpašniekiem ir iespēja veikt tiešos norēķinus par ūdensapgādes un saimnieciskās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu,
ja dzīvokļu īpašnieki ir nolēmuši par tiešo norēķinu veidu.


Tiešo norēķinu gadījumā tiek piemērota papildus rēķina sagatavošanas maksa:

  • rēķina nosūtīšana pa pastu € 2,65 (bez PVN)
  • rēķina nosūtīšana pa e-pastu € 1,80 (bez PVN)

Informācijai: 63807453, 27088306

Kontakti

Sekretāre: 63807106

Klientu apkalpošanas daļa:
63807453, 27088306 , 20041110

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu avāriju novēršana,
diennakts tālrunis: 26811422

Kapu administrators: 63807457 diennakts tālrunis: 29189226

ZIŅOJUMI
PAR SABIEDRĪBAS PERSONĀLA
NEGODPRĀTĪGU RĪCĪBU

Rekvizīti

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801

BANKAS:

AS "SEB banka" - norēķinu konts LV42UNLA0015000508401
AS "Citadele Banka" - norēķinu konts LV11PARX0012451660002

Darba laiks

Darba dienās 8:00-12:00 13:00-17:00

Meklēt