• P 8-12 13-18, O.T.C 8-12 13-17, Pie 8-12 13-16

Tiešie norēķini

Klientu
apkalpošana

Ūdens apgāde
un kanalizācija

SILTUMAPGĀDE

Decentralizētā kanalizācija

Īpašumu apsaimniekošana

 

Tiešie norēķini:

Daudzdzīvokļu namu īpašniekiem ir iespēja veikt tiešos norēķinus par ūdensapgādes un saimnieciskās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu,
ja dzīvokļu īpašnieki ir nolēmuši par tiešo norēķinu veidu.


Tiešo norēķinu gadījumā tiek piemērota papildus rēķina sagatavošanas maksa:

  • rēķina nosūtīšana pa pastu € 2,65 (bez PVN)
  • rēķina nosūtīšana pa e-pastu € 1,80 (bez PVN)

Informācijai: 63807453, 27088306

Kontakti

Biroja administratore: 63807106

Klientu apkalpošanas daļa:
63807453, 27088306 , 20041110

Namu apsaimniekošana: 63807373

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu avāriju novēršana
,
diennakts tālrunis: 26811422

ZIŅOJUMI
PAR SABIEDRĪBAS PERSONĀLA
NEGODPRĀTĪGU RĪCĪBU

Rekvizīti

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Klienu apkalpošana: Tirgotāju iela 6, Saldus

Norēķinu rekvizīti:

Swedbank AS HABALV22 LV37HABA0551052933124
SEB banka AS UNLALV2X LV42UNLA0015000508401
Citadele banka AS PARXLV22 LV11PARX0012451660002

Darba laiks

Pirmdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 18:00
Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 17:00
Piektdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 16:00

©2024 SIA "Saldus komunālserviss" . All Rights Reserved. Designed By JoomShaper