• 63807106
  • P-Pie 8:00-12:00 13:00-17:00

Ūdens un kanalizācijas aprēķināšanas kārtība

Ūdens un kanalizācijas aprēķināšanas kārtība:

  • Ūdens un kanalizācijas patēriņu aprēķina 1x mēnesī pēc mājas ūdens kontrolskaitītāja patēriņa /apmaksa pēc izrakstītā rēķina, pēc Jūsu iesnieguma izsūtīts uz e-pastu./.
  • Ūdens un kanalizācijas patēriņu aprēķina pēc aukstā un karstā ūdensskaitītājiem, kuri uzstādīti par saviem līdzekļiem dzīvoklī /apmaksa pēc ūdensskaitītāju rādījumu uzņemšanas un izrēķinātas kvīts/.
  • Mājā, kurā ievadā nav uzlikts ūdens kontrolskaitītājs, ūdens un kanalizācijas patēriņš tiek aprēķināts pēc normas.

Informācijai: 63807453

Kontakti

Sekretāre: 63807106

Klientu apkalpošanas daļa:
63807453, 27088306 , 20041110

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu avāriju novēršana,
diennakts tālrunis: 26811422

Kapu administrators: 63807457 diennakts tālrunis: 29189226

ZIŅOJUMI
PAR SABIEDRĪBAS PERSONĀLA
NEGODPRĀTĪGU RĪCĪBU

Rekvizīti

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801

BANKAS:

AS "SEB banka" - norēķinu konts LV42UNLA0015000508401
AS "Citadele Banka" - norēķinu konts LV11PARX0012451660002

Darba laiks

Darba dienās 8:00-12:00 13:00-17:00

Meklēt