• P 8-12 13-18, O.T.C 8-12 13-17, Pie 8-12 13-16

Par uzņēmumu

Klientu
apkalpošana

Ūdens apgāde
un kanalizācija

SILTUMAPGĀDE

Decentralizētā kanalizācija

Īpašumu apsaimniekošana

 

Par uzņēmumu

Uzņēmums dibināts 1945.gadā kā Saldus pilsētas „ Komunālo uzņēmumu kantoris” . Ar 1950.gadu tiek nomainīts nosaukums uz „ Komunālo uzņēmumu kombināts” („KUK”). „KUK” pakļautībā ir vairākas nozares, kuras laika gaitā ir mainījuššas, jo nav bijušas rentablas.

2003.gada 6.novembrī „ KUK” tiek pārdēvēts par SIA „ Saldus komunālserviss” ar mērķi uzlabot Saldus pilsētas komunālās saimniecības darbību.

Šobrīd uzņēmums nodarbojas ar sekojošu pakalpojumu sniegšanu:

  • ūdensapgāde un kanalizācija;
  • transportapakalpojumi.
  • kapsētas pakalpojumi;

Uzņēmumā strādā 40 kvalificēti darbinieki ar atbilstošu profesionālo un lielu darba pieredzi.

 

Ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu Saldus pilsētā tiek realizēts projekts „ Ūdenssaimniecības pakalpjumu attīstība Saldus pilsētā”, pēc kura īstenošanas 95%Saldus pilsētas iedzīvotājiem būs iespēja pieslēgties pie pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.

 

Uzņēmums mērķis- sakārtota komunālā saimniecība! Tādēļ uzņēmums nepārtraukti turpina darbu , lai klienti saņemtu ērtus un kvalitātīvus pakalpojumus.

 

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801
63807106

 

Klientu apkalpošanas daļa - Mazā ielā 6, Saldū, Saldus novadā

Mazā iela 6, Saldus

63807453,
27088306

 

Ražošanas bāze - Dzirnavu ielā 31, Saldus, Saldus novads

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu avāriju novēršana, diennakts tālrunis: 26811422
Kapu administrators: 63807457, diennakts tālrunis: 29189226

Kontakti

Biroja administratore: 63807106

Klientu apkalpošanas daļa:
63807453, 27088306 , 20041110

Namu apsaimniekošana: 63807373

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu avāriju novēršana
,
diennakts tālrunis: 26811422

ZIŅOJUMI
PAR SABIEDRĪBAS PERSONĀLA
NEGODPRĀTĪGU RĪCĪBU

Rekvizīti

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Klienu apkalpošana: Tirgotāju iela 6, Saldus

Norēķinu rekvizīti:

Swedbank AS HABALV22 LV37HABA0551052933124
SEB banka AS UNLALV2X LV42UNLA0015000508401
Citadele banka AS PARXLV22 LV11PARX0012451660002

Darba laiks

Pirmdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 18:00
Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 17:00
Piektdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 16:00

©2024 SIA "Saldus komunālserviss" . All Rights Reserved. Designed By JoomShaper