• P 8-12 13-18, O.T.C 8-12 13-17, Pie 8-12 13-16

Iemaksas valsts vai pašvaldību budžetā

Klientu
apkalpošana

Ūdens apgāde
un kanalizācija

SILTUMAPGĀDE

Decentralizētā kanalizācija

Īpašumu apsaimniekošana

 

SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

Nodoklis/nodeva

2020

2021

2022

Uzņēmējdarbības riska nodeva

184

184

384

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

125

51

379

Pievienotās vērtības nodoklis

154103

323023

236705

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

161378

163558

322396

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

71653

74832

147326

Nekustamā īpašuma nodoklis

3146

3146

4053

Dabas resursu nodoklis

31592

29361

26206

Kopā

422181

594155

737449

Kontakti

Biroja administratore: 63807106

Klientu apkalpošanas daļa:
63807453, 27088306 , 20041110

Namu apsaimniekošana: 63807373

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu avāriju novēršana
,
diennakts tālrunis: 26811422

ZIŅOJUMI
PAR SABIEDRĪBAS PERSONĀLA
NEGODPRĀTĪGU RĪCĪBU

Rekvizīti

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Klienu apkalpošana: Tirgotāju iela 6, Saldus

Norēķinu rekvizīti:

Swedbank AS HABALV22 LV37HABA0551052933124
SEB banka AS UNLALV2X LV42UNLA0015000508401
Citadele banka AS PARXLV22 LV11PARX0012451660002

Darba laiks

Pirmdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 18:00
Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 17:00
Piektdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 16:00

©2023 SIA "Saldus komunālserviss" . All Rights Reserved. Designed By JoomShaper