• 63807106
  • P-Pie 8:00-12:00 13:00-17:00

Informācija par valdi

Informācija par valdi

SIA “Saldus komunālserviss” valdes priekšsēdētājs Jānis Blūms

Izglītība: Rīgas tehniskā universitāte – bakalaura grāds būvniecībā,
būvinženiera kvalifikācija ūdens apgādes, kanalizācijas un ūdens resursu racionālas izmantošanas un aizsardzības specialitātē.
Darba pieredze- SIA “Saldus komunālserviss” 05.06.1995.
Būvprakses sertifikāts “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšanā un būvuzraudzībā”.
Pilnvaru termiņš- Pilnvarojuma līgums Nr.391, noslēgts 29.06.2017. uz termiņu līdz 26.04.2023.

Valdes priekšsēdētājam 2021.gadā noteikta mēneša atlīdzība, piemērojot koeficientu 2,5 (divi komats pieci), ņemot vērtā Centrālās statistika pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo 2019.gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos euro.

Kontakti

Sekretāre: 63807106

Klientu apkalpošanas daļa:
63807453, 27088306 , 20041110

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu avāriju novēršana,
diennakts tālrunis: 26811422

Kapu administrators: 63807457 diennakts tālrunis: 29189226

ZIŅOJUMI
PAR SABIEDRĪBAS PERSONĀLA
NEGODPRĀTĪGU RĪCĪBU

Rekvizīti

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801

BANKAS:

AS "SEB banka" - norēķinu konts LV42UNLA0015000508401
AS "Citadele Banka" - norēķinu konts LV11PARX0012451660002

Darba laiks

Darba dienās 8:00-12:00 13:00-17:00

Meklēt