• 63807106
  • P-Pie 8:00-12:00 13:00-17:00

Informācija par valdi

Informācija par valdi

SIA “Saldus komunālserviss” valdes priekšsēdētājs Jānis Blūms

Izglītība: Rīgas tehniskā universitāte – bakalaura grāds būvniecībā,
būvinženiera kvalifikācija ūdens apgādes, kanalizācijas un ūdens resursu racionālas izmantošanas un aizsardzības specialitātē.
Darba pieredze- SIA “Saldus komunālserviss” 05.06.1995.
Būvprakses sertifikāts “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšanā un būvuzraudzībā”.
Pilnvaru termiņš- Pilnvarojuma līgums Nr.391, noslēgts 29.06.2017. uz termiņu līdz 26.04.2023.

Kontakti

Sekretāre: 63807106

Klientu apkalpošanas daļa:
63807453, 27088306 , 20041110

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu avāriju novēršana,
diennakts tālrunis: 26811422

Kapu administrators: 63807457 diennakts tālrunis: 29189226

Rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ Saldus komunālserviss”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801

BANKAS:

AS "SEB banka" - norēķinu konts LV42UNLA0015000508401
AS "Citadele Banka" - norēķinu konts LV11PARX0012451660002

Darba laiks

Darba dienās 8:00-12:00 13:00-17:00

Meklēt