• P 8-12 13-18, O.T.C 8-12 13-17, Pie 8-12 13-16

Vakances

Klientu
apkalpošana

Ūdens apgāde
un kanalizācija

SILTUMAPGĀDE

Decentralizētā kanalizācija

Īpašumu apsaimniekošana

 

SIA “ SALDUS KOMUNĀLSERVISS”, reģistrācijas nr.48503000219 izsludina pieteikšanos uz santehniķa amatu ūdenssaimniecības nozarē

Prasības:

 • Vēlama pieredze santehnisko darbu veikšanā
 • B kategorijas autovadītāja apliecība

Galvenie pienākumi:

 • Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu apkalpošana

Piedāvājam:

 • Atalgojumu no EUR 1200,00 līdz EUR 1300,00 mēnesī bruto.

CV iesniegt līdz 06.06.2024. plkst.17:00; e-pasts: Kontakttālrunis: 29551442

S I A “S A L D U S   K O M U N Ā L S E R V I S S”

Vienotais reģistrācijas Nr.48503000219

Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV-3801

E-pasts

Tālr.63807106


 

 

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” (48503000219) aicina darbā uz nenoteiktu laiku

DIENVIDU IECIRKŅA VADĪTĀJU ŪDENSSAIMNIECĪBAS STRUKTŪRVIENĪBĀ, ar bāzes vietu Ezerē

 

Prasības Pretendentiem:

 • Vidējā vispārējā izglītība. Izglītība vides tehnoloģiju,  būvniecības un enerģētikas jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • B kategorijas vadītāja apliecība;
 • Iemaņas darbā ar datoru;
 • Atbildīga un godprātīga attieksme pret darbu.

Galvenie darba pienākumi:

 • Organizēt pakļautībā esošo darbinieku darbu;
 • Ūdensvadu un kanalizācijas tīklu, ūdens atdzelžošanas staciju un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācija un uzturēšana;
 • Organizēt ūdensvadu un kanalizācijas avāriju likvidēšanu;
 • Nepieciešamās dokumentācijas un atskaišu sagatavošana.

 

Mēs piedāvājam:

 • Stabilu darbu aktīvā kolektīvā;
 • Atalgojumu 1478,00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
 • Sociālās garantijas;
 • Iespēju profesionāli pilnveidoties un augt.

 

Pieteikumu (CV) iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu: līdz 26.04.2024.

S I A “S A L D U S   K O M U N Ā L S E R V I S S”

Vienotais reģistrācijas Nr.48503000219

Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV-3801

E-pasts

Tālr.63807106


 

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” aicina darbā uz noteiktu laiku

LABIEKĀRTOŠANAS STRĀDNIEKU

Darba pienākumi:

 • Veikt zāles pļaušanu, trimmerēšanu.
 • Veikt aizauguma (krūmu) pļaušanu, zāģēšanu.

 Prasības:

 • Atbildīga un godprātīga attieksme pret darbu.
 • Spēja ātri un kvalitatīvi veikt darbu.
 • Fiziska izturība un gatavība veikt fizisku darbu.
 • Par priekšrocību tiks uzskatīta: 
  • pieredze līdzīgā darbā;
  • B kategorijas autovadītāja apliecība:
  • pieredze darbā ar trimmeri/zālespļāvēju, u.c. mazo dārza tehniku  un tās apkopi.

Darbs uz noteiktu laiku(vasaras periodā).

Atalgojums bruto – 6,16 eiro stundā.

Pieteikties personīgi zvanot uzņēmuma ražošanas direktoram īpašumu apsaimniekošanā pa tālr. 22328763 vai saimniecības pārzinim pa tālr. 25609018 līdz 24.04.2024.

Jākobsone 63807106

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”, reģistrācijas Nr. 48503000219,
izsludina pieteikšanos uz IEPIRKUMA SPECIĀLISTA amatu uz nenoteiktu laiku

 

Prasības pretendentiem:

 • 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība un vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze publisko iepirkumu veikšanā;
 • teicama darba izpildei nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana, izpratne par savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību;
 • spēja veikt darbu patstāvīgi, organizēt darba izpildi noteiktajā termiņā, uzņemties iniciatīvu;
 • loģiska, strukturēta un analītiska domāšana, precizitāte, labas saskarsmes un publiskas uzstāšanās prasmes;
 • teicama pareizrakstība;
 • labas iemaņas darbā ar MS Office programmatūru;
 • darba pieredze iepirkumu organizēšanā, darbā ar EIS un IUB PVS tiks uzskatīta par priekšrocību.

Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt publisko iepirkumu un iepirkumu procedūru organizēšanu atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem;
 • izstrādāt iepirkumu procedūru dokumentāciju;
 • veikt iepirkumu publicēšanu Iepirkumu uzraudzības biroja publikāciju vadības sistēmā un pasūtītāja pircēja profilā - Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS);
 • administrēt iepirkumu norises gaitu un iepirkumu rezultātu publicēšanu EIS atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • veikt saraksti ar fiziskām un juridiskām personām atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • nodrošināt iepirkumu dokumentācijas un iepirkumu lietu sakārtošanu, noformēšanu un uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un nomenklatūrai;
 • konsultēt darbiniekus ar iepirkumiem saistītos jautājumos.

Piedāvājam:

 • nepilnu darba laiku;
 • atalgojumu EUR 500.00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
 • atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
 • sociālās garantijas;
 • daļēji attālinātas darba iespējas;
 • darbu uz attīstību vērstā profesionāļu kolektīva.

Pretendentam pieteikums sastāv no:

 • dzīves apraksta (CV) un motivācijas vēstules;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikuma iesniegšana:

CV, motivācijas vēstuli un izglītības apliecinošu dokumentu kopijas, lūdzam iesniegt elektroniski , nosūtot uz e-pastu: līdz 2024.gada 22.martam ieskaitot.

Tālrunis informācijai: 22043954.

 Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.

SIA ,,SALDUS KOMUNĀLSERVISS” , reģistrācijas numurs  48503000219,
izsludina konkursu uz  nozares vadītāja amatu ūdenssaimniecības un kanalizācijas nodaļā uz nenoteiktu laiku.

Prasības pretendentam:

 • Augstākā izglītība (bakalaura grāds), (par priekšrocību tiks uzskatītas augstākā izglītība inženiertehniskajās zinātnēs);
  • Vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze ražošanas procesu organizēšanā;
  • Labas prasmes darbā ar informācijas tehnloģijām;
  • Precīza veicamo darbu izpilde, godprātīga attieksme pret darbu, darba laika plānošana, kā arī prasme strādāt komandā;
  • Prasme lietot teorētiskās zināšanas praksē, prasme izteikt, pamatot un aizstāvēt viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem;
  • Sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā  tiks uzskatīts par priekšrocību;
   • Vēlama motivācija mācīties un attīstīties.

 

Galvenie pienākumi:

 • Vadības stratēģisku uzdevumu un mērķu sasniegšana;
 • Darba grafika plānošana un realizēšana;
 • Personāla vadīšana;
 • Nepieciešamās dokumentācijas un atskaišu sagatavošana;
 • Vides aizsardzības jautājumu risisnāšana.

Mēs piedāvājam :

 • stabilu darbu aktīvā kolektīvā;
 • atalgojumu  2162,00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
 • sociālās garantijas
 • iespēju profesionāli pilnveidoties un augt.

 Pieteikumus (CV)  iesniegt elektroniski nosūtot uz e-pastu: līdz 2024.gada 22.martam (ieskaitot).

Tālrunis uzziņām: 22043954.

“Saldus novada pašvaldība, reģ. Nr.90009114646,

izsludina publisku amata kandidātu pieteikšanās procedūru uz

SIA “Saldus komunālserviss” valdes priekšsēdētāja amatu

 

Pieteikuma dokumentus lūdzam iesniegt līdz 2024.gada 2.februāra plkst. 12:00.

 

Valdes priekšsēdētāja kandidātiem izvirzītās prasības:

 

 • valsts valodas C1 līmenī un vēl vienas svešvalodas valodas zināšanas vismaz B2 līmenī;
 • augstākā izglītība un nozarei atbilstoša profesionālā kvalifikācija, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču apjomu, lai profesionāli pildītu valdes priekšsēdētāja uzdevumus kapitālsabiedrībā;
 • vismaz trīs gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā organizācijas, vai iestādes vadošā amatā, kura ieņemšana apliecina nepieciešamo iemaņu kopumu. Priekšroka kandidātiem ar pieredzi vadošā amatā ūdenssaimniecības un/vai siltumapgādes jomā;
 • izpratne par ūdenssaimniecības, kanalizācijas un siltumapgādes jomu un to darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
 • kompetence un praktiskās iemaņas stratēģiskās plānošanas jomā;
 • pieredze pārraudzīt vairākas struktūrvienības un/vai atbildības (piemēram, personāls, informācijas tehnoloģijas, risku vadība, citi līdzvērtīgi) pārraudzīšanā;
 • izpratne par finanšu vadību un gada pārskatu sagatavošanu un saturu;
 • izpratne par kapitālsabiedrības darbinieku atalgojuma sistēmas veidošanu un darbinieku motivāciju;
 • pieredze risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jautājumos;
 • komunikācijas prasmes, tostarp publiskās komunikācijas prasmes – komunikācija ar medijiem, publiskā uzstāšanās, kā arī prasmes iekšējā uzņēmuma komunikācijā.
 • nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo;
 • piekrīt valsts amatpersonas statusam un noteiktajiem ierobežojumiem. Atbilstība likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”  prasībām.
 • B kategorijas autovadītāja tiesības.

 

Pieteikšanās kārtība:

 

 • Pieteikuma dokumentus var iesniegt personīgi, slēgtā aploksnē, Saldus valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Striķu ielā 3, Saldū darba laikā, uz aploksnes norādot: ““SIA Saldus komunālserviss” valdes priekšsēdētāja amata kandidātu konkursam”.
 • Pieteikuma dokumentus var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Saldus novada pašvaldība, Striķu ielā 3, Saldus, LV-3801.
 • Pieteikuma dokumentus var iesūtīt Saldus novada pašvaldībai uz e-pastu: , parakstītus ar drošu elektronisko parakstu un norādi: ““SIA Saldus komunālserviss” valdes priekšsēdētāja amata kandidātu konkursam”.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves gaitas apraksts (CV), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām;
 • pieteikuma vēstule (iekļaujot informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību, šobrīd vai iepriekš vadītā kolektīva darbinieku skaitu);
 • valdes priekšsēdētāja amata kandidāta apliecinājums (https://failiem.lv/u/9b3mrnke9v)
 • augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • profesionālo kvalifikāciju un citas prasmes apliecinošu dokumentu (ja tādi ir) kopijas;
 • izziņa par sodāmību.

 

Kandidātiem, kas tiks uzaicināti uz trešās atlases kārtas interviju, vismaz trīs darba dienas pirms noteiktā intervijas termiņa, jāiesniedz komisijas locekļiem:

 

 • redzējums (līdz 3 lpp.) par kapitālsabiedrības attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

 

Valdes priekšsēdētāja amata kandidātu atlasei un novērtēšanai ir izveidota nominācijas komisija šādā sastāvā: Santa Kalniņa, Saldus novada pašvaldības Iekšējā audita un kontroles nodaļas vadītāja, Nellija Kleinberga, SIA “Saldus Medicīnas centrs” valdes priekšsēdētāja un Linda Milne, Saldus novada pašvaldības Lietvedības un Personāla nodaļas vadītāja.

 

Pretendenti, saskaņā ar SIA “Saldus komunālserviss” valdes priekšsēdētāja amata kandidātu konkursa un atlases kārtības nolikumu, tiks vērtēti trīs kārtās. Uz trešo atlases kārtu tiks uzaicināti piedalīties pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst kandidātu atlases nolikumā noteiktajam pieteikuma saturam un, kuri amatu kandidātu atlases pirmajā un otrajā kārtā ieguvuši noteiktu vērtējuma punktu skaitu.

 

Informācijai: Valdes locekļa mēneša atlīdzība (bruto) no 3400 līdz 4100 EUR

 

Saldus novada pašvaldības informē, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei un pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu izvērtēšanas procesa norisi. Personas datu pārzinis – Saldus novada pašvaldība, kontaktinformācija: Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801, .”

S A L D U S   K O M U N Ā L S E R V I S S

Vienotais reģistrācijas Nr. 48503000219

Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus ,Saldus novads  LV 3801

Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus , Saldus novads LV 3801

Tālr.Nr.63807106;

E pasts:

 

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” (48503000219)  izsludina pieteikšanos uz  santehniķa amatu

Prasības:

 • vēlama pieredze santehniķa darbā,
 • B kategorijas  autovadītāja apliecība.

 

Galvenie pienākumi:

 Apkalpot Saldus novada ūdenssaimniecības sistēmas.

 

Piedāvājam:

 atalgojumu 1130-1260 EUR pirms nodokļu nomaksas,

 • darbu Saldū un Saldus novadā,
 • stabilitāti un sociālās garantijas.

 

Pieteikšanās kārtība:

Pieteikšanās dokumentus - CV  iesniegt līdz  27.11.2023.  e-pasta adresē ( ar norādi “Santehniķis”) Kontakttālrunis informācijai 29713718.

S I A “S A L D U S   K O M U N Ā L S E R V I S S”

Vienotais reģistrācijas Nr.48503000219

Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV-3801

E-pasts

Tālr.63807106


Saldū

 

 

SIA “ SALDUS KOMUNĀLSERVISS”, reģistrācijas nr.48503000219,

aicina darbā uz nenoteiktu laiku

 

NAMU APSAIMNIEKOTĀJU

Darba pienākumi:

 • Ar namu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu saistītu dokumentu un aprēķinu sagatavošana.
 • Komunikācija ar dzīvokļu īpašniekiem, atbilžu sagatavošana uz dzīvokļu īpašnieku iesniegumiem un jautājumiem.
 • Ar namu apsaimniekošanu saistītu jautājumu risināšana.
 • Organizēt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanu, tajā skaitā, vadīt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopsapulces.
 • Māju lietu kārtošana būvniecības informācijas sistēmā.
 • Sadarboties ar pašvaldības un valsts institūcijām.

 

Prasības pretendentam:

 • Vēlamas zināšanas namu apsaimniekošanas jomā (augstākā vai speciālā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • Teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office);
 • Labas komunikācijas, prezentācijas un argumentēšanas prasmes;
 • Latviešu valodas  zināšanas C1 līmenī;
 • Spēja uzņemties atbildību, ātri reaģēt problēmsituācijās.

Mēs piedāvājam:

 • bruto atalgojumu 1540,00 EUR/mēnesī;
 • sociālās garantijas.

Pieteikumus un CV lūdzam sūtīt uz e-pastu līdz 16.10.2023.ieskaitot.

Tālrunis 22328763 – ražošanas direktors īpašumu apsaimniekošanā.

Informējam, ka Jūsu iesniegtie dokumenti ar personas datiem tiks izmantoti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un tiks uzglabāti līdz konkrētā amata konkursa noslēgumam, bet ne ilgāk kā 6 mēnešus.

S A L D U S   K O M U N Ā L S E R V I S S

Vienotais reģistrācijas Nr. 48503000219

Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus ,Saldus novads  LV 3801

Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus , Saldus novads LV 3801

Tālr.Nr.63807106

E pasts:

 

 

SIA “ SALDUS KOMUNĀLSERVISS”, reģistrācijas nr.48503000219 aicina darbā uz nenoteiktu laiku inženierkomunikāciju tehniķi siltumapgādes nozarē.

Darba pienākumi:

 • Katlumāju siltuma avota ekspluatācija, remonts
 • Siltumapgādes pārvades tīklu un sistēmu apkopes, uzraudzība,

remonts un montāža

 • Koordinēt un kontrolēt kurināmā atlikumus un piegādes granulu

katlu mājās

 • Automatizēto katlumāju attālināta operatīva novērošana

Prasības:

 • Vēlama darba pieredze līdzvērtīgā amatā
 • B kategorijas autovadītāja apliecība
 • Spēja operatīvi reaģēt un pieņemt lēmumus

Piedāvājam:

 • Attīstības iespējas, draudzīgus un atsaucīgus kolēģus
 • Darba automašīnu, darba apģērbu, darbam nepieciešamo inventāru
 • Atalgojums:  6.60 EUR/h bruto

 

CV iesniegt līdz 19.05.2023. plkst.17:00; e-pasts: Kontakttālrunis: 22043954

SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS"
Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela Nr.6, Saldus, Saldus novads
Tālrunis: 63807106

“Saldus novada pašvaldība, reģ. Nr.90009114646,

izsludina publisku amata kandidātu pieteikšanās procedūru uz

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” valdes locekļa

siltumapgādes jautājumos amatu

 

Pieteikuma dokumentus lūdzam iesniegt līdz 2023.gada 14.aprīļa plkst. 15:00.

 

Valdes locekļa kandidātiem izvirzītās prasības:

 

 • valsts valodas C1 līmenī un vēl vienas svešvalodas valodas zināšanas vismaz B2 līmenī;
 • augstākā izglītība un nozarei atbilstoša profesionālā kvalifikācija, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču apjomu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus kapitālsabiedrībā;
 • vismaz piecu gadu pieredze vadošā amatā siltumapgādes jomā vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vai vismaz piecu gadu pieredze kapitālsabiedrības, organizācijas vai iestādes vadošā amatā, kura ieņemšana apliecina nepieciešamo iemaņu kopumu;
 • pieredze pārraudzīt vairākas struktūrvienības un/vai atbildības (piemēram, personāls, informācijas tehnoloģijas, risku vadība, citi līdzvērtīgi) pārraudzīšanā pēdējo septiņu gadu laikā;
 • izpratne par siltumapgādes jomuattīstību un tās darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
 • kompetence un praktiskās iemaņas stratēģiskās plānošanas jomā, t.sk. struktūrfondu projektu vadībā;
 • vēlamas zināšanas, izpratne un pieredze par publisko iepirkumu procesiem;
 • pieredze ar Sabiedrisko pakalpojumu regulētu pakalpojumu tarifu apstiprināšanas procesu;
 • pieredze vismaz trīs centralizētās siltumenerģijas sistēmas pārbūves (ar mērķi  samazināt ietekmi uz apkārtējo vidi) un/vai sistēmas paplašināšanas projektos;
 • izpratne par uzņēmuma vadību, tostarp risku un pārmaiņu vadību;
 • pieredze pārmaiņu vadībā;
 • B kategorijas autovadītāja tiesības;
 • nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo;
 • piekrīt valsts amatpersonas statusam un noteiktajiem ierobežojumiem. Atbilstība likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”  prasībām.

 

 Pieteikšanās kārtība:

 

 • Pieteikuma dokumentus var iesniegt personīgi, slēgtā aploksnē, Saldus novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, Striķu ielā 3, Saldū darba laikā, uz aploksnes norādot: ““SIA Saldus komunālserviss” valdes locekļa siltumapgādes jautājumos amata kandidātu konkursam”.
 • Pieteikuma dokumentus var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Saldus novada pašvaldība, Striķu ielā 3, Saldus, LV-3801.
 • Pieteikuma dokumentus var iesūtīt Saldus novada pašvaldībai uz e-pastu: , parakstītus ar drošu elektronisko parakstu un norādi: ““SIA Saldus komunālserviss” valdes locekļa siltumapgādes jautājumos amata kandidātu konkursam”.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves gaitas apraksts (CV), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām;
 • pieteikuma vēstule (iekļaujot informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību, šobrīd vai iepriekš vadītā kolektīva darbinieku skaitu);
 • valdes locekļa amata kandidāta apliecinājums (https://failiem.lv/u/fx24db5bv )
 • augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • profesionālo kvalifikāciju un citas prasmes apliecinošu dokumentu (ja tādi ir) kopijas;
 • izziņa par sodāmību.

 

Kandidātiem, kas tiks uzaicināti uz trešās atlases kārtas interviju, vismaz trīs darba dienas pirms noteiktā intervijas termiņa, jāiesniedz komisijas locekļiem:

 

 • redzējums (līdz 3 lpp.) par kapitālsabiedrības attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

 

Valdes locekļu amata kandidātu atlasei un novērtēšanai ir izveidota nominācijas komisija šādā sastāvā: Santa Kalniņa, Saldus novada pašvaldības Iekšējā audita un kontroles nodaļas vadītāja, Nellija Kleinberga, SIA “Saldus Medicīnas centrs” valdes priekšsēdētāja un Linda Milne, Saldus novada pašvaldības Lietvedības un Personāla nodaļas vadītāja.

 

Pretendenti, saskaņā ar SIA “Saldus komunālserviss” valdes locekļu amata konkursa un atlases kārtības nolikumu, tiks vērtēti trīs kārtās. Uz trešo atlases kārtu tiks uzaicināti piedalīties pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst kandidātu atlases nolikumā noteiktajam pieteikuma saturam un, kuri amatu kandidātu atlases pirmajā un otrajā kārtā ieguvuši noteiktu vērtējuma punktu skaitu.

 

Informācijai: Valdes locekļa mēneša atlīdzība (bruto) līdz 3089,25 EUR

 

Saldus novada pašvaldības informē, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei un pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu izvērtēšanas procesa norisi. Personas datu pārzinis – Saldus novada pašvaldība, kontaktinformācija: Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801, .”

SIA “ SALDUS KOMUNĀLSERVISS”, reģistrācijas nr.48503000219,

aicina darbā uz nenoteiktu laiku

TRAKTORA VADĪTĀJU – REMONTSTRĀDNIEKU.

Darba pienākumi:

 • Veikt pilsētas ielu un trotuāru tīrīšanu.
 • Veikt traktortehnikas ikdienas apkopi un remontdarbus.
 • Veikt dažādus saimnieciskos remontdarbus.

Prasības:

 • Vidējā profesionālā izglītība.
 • Vēlama darba pieredze līdzvērtīgā amatā.
 • Traktortehnikas vadītāja apliecība TR1.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.
 • C kategorijas autovadītāja apliecība tiks uzskatīta par priekšrocību.
 • Augsta atbildības sajūta un precizitāte.

 

Darba samaksa traktora vadītājam 7,62 eiro stundā, remontstrādniekam 5,50 eiro stundā pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikties zvanot ražošanas direktoram īpašumu apsaimniekošanā, tālr.22328763 vai ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinim, tālr.25609018 līdz 28.03.2023.

Kontakti

Biroja administratore: 63807106

Klientu apkalpošanas daļa:
63807453, 27088306 , 20041110

Namu apsaimniekošana: 63807373

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu avāriju novēršana
,
diennakts tālrunis: 26811422

ZIŅOJUMI
PAR SABIEDRĪBAS PERSONĀLA
NEGODPRĀTĪGU RĪCĪBU

Rekvizīti

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Klienu apkalpošana: Tirgotāju iela 6, Saldus

Norēķinu rekvizīti:

Swedbank AS HABALV22 LV37HABA0551052933124
SEB banka AS UNLALV2X LV42UNLA0015000508401
Citadele banka AS PARXLV22 LV11PARX0012451660002

Darba laiks

Pirmdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 18:00
Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 17:00
Piektdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 16:00

©2024 SIA "Saldus komunālserviss" . All Rights Reserved. Designed By JoomShaper